Wizualizacje

Typy sposoby pracy.

Sytuacja ekonomiczna w kraju coraz częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych wyjść redukujących koszty pracy oraz uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Choć z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie tychże umów może zdawać się o wiele bardziej korzystne w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, powinniśmy jednakże pamiętać, iż nie w każdym razie jest ono możliwe.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę Podstawową formą prawną, w ramach której zatrudnia się pracobiorców, jest stosunek pracy. Wiąże się on z systemem zabezpieczeń i przywilejów pracowniczych, takich jak: zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, zapłaty oraz zasiłku chorobowego, wyjątkowa ochrona niektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w szczególnych sytuacjach, obowiązek zastosowania wyznaczonych procedur przy wypowiadaniu umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-benefity-ktore-warto-wprowadzic-do-systemu-motywacyjnego).

Ta solidna strona (https://aureus.pl/o-nas/), posiada zbliżone informacje na opisywany temat, więc nie czekaj, a zgłąb dokładnie info na to zagadnienie.

Właśnie dzięki owym przywilejom stosunek pracy jest najbardziej korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców oraz równocześnie przyczyną wysokich kosztów dla chlebodawców. Na prośbę zatrudnionego chlebodawca jest zobowiązany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę najbardziej nietypową, jednak na pewno w większości wypadków spotykaną, metodą zatrudniania pracobiorców jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Ta forma zaangażowania cieszy się ogromną popularnością u chlebodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza uprawnień jak w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Umowy cywilnoprawne zapewniają dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie dyktując przy tym minimalnych gwarancji, jakie istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu warunek minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia pieniężne realizowane w ramach takiej umowy mogą być ustalane poniżej tejże granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia całości świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, a uposażenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, tylko z tytułu pozyskania zamierzonego rezultatu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę łączący w sobie pewne cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski (kontrakt menedżerski). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z menadżerami wyższego szczebla.
Back To Top