Druk wieloformatowy

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej musi odbywać się w sposób ustalony na podstawie akceptacji dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego

Dokumentacja niearchiwalna, jest to dokumentacja, która posiada krótkotrwałe znaczenie praktyczne i po prawidłowym okresie jej archiwizowania jest brakowana. Stanowi odrębną grupę od dokumentacji archiwalnej.

kosz

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Ustalony termin przechowywania dokumentacji czasowej jest podzielony na ustalone kategorie kwalifikacyjne do ustalonego okresu jej przechowywania i po terminie może nastąpić brakowanie dokumentów z zachowaniem określonych przez kodeks cywilny lub karny czasów przeznaczenia dokumentacji terminowej. Także określone rodzaje kwalifikacyjne rozróżniają papiery terminowe na prawidłowe grupy, które pokazują na przeznaczenie i termin recyklingu dokumentów zaznaczonych symbolami: „B”, „Bc” i „BE”. Symbol „B” oznacza kategorie archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, czyli archiwizowanej dokumentacji do terminu jej przedawnienia.

Kliknij na odnośnik koszulki z nadrukiem na zamówienie, on przedstawi Ci temat, który Cię właśnie zaintrygował. Przeczytaj tekst, zawierający interesujące informacje.

Powiązane artykuły – Destroy

Dokumenty terminowe oznaczone symbolem „B” z dodaniem liczby arabskiej, np. 5, 10, 25, jest to grupa dokumentacji niearchiwalnej o czasowym znaczeniu praktycznym. Po określonym okresie jej archiwizowania, którą ustala cyfra arabska, jest niszczona. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że termin jej przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku kolejnego do terminu jej wydania po koniec okresu jego

znak

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com

faktycznego zastosowana. Dokumentacja niszczenie dokumentacji niearchiwalna określona oznaczeniem „Bc” ma krótkoterminowe zastosowanie faktyczne i po bezpośrednim upływie jej praktycznej przydatności jest dawana do recyklingu.

Zaś dokumentacja okresowa oznaczona symbolem „BE” z końcówką liczby arabskiej, to dokumentacja, która po okresie archiwizowana, np. BE15 czyli po 15 latach przechowywania jest poddawana ponownemu z badaniu przez uprawnioną komisję wyznaczoną poprzez archiwum państwowe. Brakowanie dokumentów niearchiwalnych w państwowych i prywatnych spółkach może wykonywać się wyłącznie za zgodą dyrektora terytorialnego archiwum państwowego.

Komórki w rękach prywatnych jak spółki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie itp. mogą występować do archiwum państwowego o wypowiedzenie zgody dotyczącej niszczenia akt. Brakowanie dokumentów musi być prowadzone regularnie raz w roku, a w przypadku niedużych archiwów oraz składnic w miarę potrzeb – zobacz. Po otrzymaniu decyzji miejscowego archiwum państwowego, akty czasowe należy przyszykować do recyklingu zablokowując zwłaszcza dostęp ludzi obcych do informacji zawartych w dokumentach. Recykling dokumentów musi byś nadzorowany przez profesjonalną komisje nadzorującą brakowanie dokumentów. Dokumenty zamieszczające dane prywatne, adresowe oraz istotne umowy mówiące o przedsiębiorstwie muszą przed wydaniem ich na makulaturę, być usunięte (np. niszczarką).
Back To Top