Wizualizacje

Najpopularniejsze i najczęściej stosowane przez firmy sposoby opodatkowania prowadzonej działalności.

Prowadzenie swojej firmy nierozerwalnie będzie się wiązać z koniecznością ewidencjonowania obrotu. Zależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa i formy organizacyjnej wybrać można spośród kilku typów opodatkowania. Największa chyba ilość firm prowadzi rozliczenia w oparciu o ogólną metodę, jaka jest główną formą opodatkowania, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób trzeba prowadzić wszelką ewidencję. W metodzie ogólnej występują dwie stawki podatku dochodowego, stawka podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. W zależności od tego, czy ktoś będzie się rozliczał miesięcznie czy kwartalnie, to w tym okresie czasu płaci zaliczkę na podatek dochodowy oraz podatek VAT. Kompletna ewidencja występujących przychodów i rozchodów prowadzi się w książce przychodów-rozchodów, zwanej także potocznie kpir . Wpisuje się w niej wszystkie faktury sprzedażowe, oraz faktury kosztowe, materiały i inne wydatki związane z prowadzeniem firmy, przykładowo takie jak dieta krajowa którą się wypłaca pracownikom za pobyt na delegacji.

Przeważnie podczas rozliczania kosztów wybierana jest przez firmy metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Lecz dla pewnej grupy firm dużo wygodniejsza będzie metoda materiałowa (sprawdź ofertę), można ją także używać, ważne aby podczas całego roku rozliczenia prowadzono według jednego schematu.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych przychodach dla dużej części właścicieli firm bardziej opłacalne może być opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Wprawdzie nie ma wtedy żadnych ulg, ale za to od całego dochodu płaci się jednolity podatek w wysokości 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania należy powiadomić urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne zarządzenia są jeśli ktoś będzie chciał być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te formy podatkowe nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na ich wykorzystanie będą przysługiwać tylko niewielkim, ściśle zdefiniowanym grupom podatników.

Back To Top