Druk reklamowy

Kto to jest aktuariusz i jakimi sprawami się zajmuje? Jego najważniejsze zadanie polega na wycenie aktuarialnej, o co w tym chodzi?

Zadaniem aktuariusza jest kalkulacja wysokości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz zrobienie planu pozwalającego na wywiązanie się z nich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest sporym wyzwaniem – rynek finansowy właściwie nigdy nie zapewnia stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednak, prowadzona przez profesjonalne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli zatrudniające certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, oferuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo sprawdzalności.

polecana strona

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz to fachowiec w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, a także statystyki i prawdopodobieństwa, dodatkowo zna dobrze pojęcia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, jak również baz danych oraz modelowania matematycznego (dowiedz się więcej). Tego typu wiedza w połączeniu z nowoczesnymi i sprawdzonymi sposobami pracy pozwala na niezwykle dokładne prowadzenie wyceny. Punktem wyjścia do jej wykonania jest analiza sytuacji wyjściowej firmy.

Ciekawi Cię ten artykuł? Jeżeli tak, to odwiedź źródło (https://www.kape.gov.pl/page/audyt-oswietlenia) a znajdziesz tam interesujące informacje, które na długo zapamiętasz.

Te usługi aktuarialne odnoszą się do rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę przykładowo kwestie takiego typu, jak struktura demograficzna pracowników i konkretne dane, jak płeć, wiek, data zatrudnienia i czas pracy w firmie. Jednocześnie bierzemy pod uwagę wysokość ich wynagrodzenia, sytuację finansową firmy a także kwestie takiego typu, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te dane, jak również informacje mające związek z założeniami demograficznymi i ekonomicznymi takimi, jak chociażby stopa procentowa do dyskontowania następnych świadczeń pracowniczych, czy też umieralności i zachorowalności pracowników w przyszłości tworzony jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do działania w następnych latach, ażeby możliwe było zachowanie całkowitej rentowności.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna przeprowadzana jest zazwyczaj metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, iż za każdym razem stosowane są sprawdzone, lecz i indywidualnie przystosowane do sytuacji klienta narzędzia. Należy dodać, że metoda musi mieć zgodność z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co znaczy KSR 6, ustawą o rachunkowości, ale także z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czyli MSR 19.

Podobny zajmujący post przedstawiany jest tutaj, więc odkryj witrynę (http://www.sigma-rachunkowe.pl/) i upewnij się, jakie treści tam znajdziesz. One też Cię zaciekawią.

Zalecają one używanie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada tak naprawdę proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do wypłacania świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej. Pozwala to więc na określone działania, jakie zawsze się sprawdzają, ponieważ są pewne, oszacowane wcześniej i wdrożone w wielu innych miejscach. Wszystko to powinno być więc idealnie wyliczone, jak więc widzimy aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.

Back To Top