Druk reklamowy

Kto to jest osoba zajmująca się patentami

W naszych czasach możemy zostać rzecznikiem prasowym, sportowcem, kierowcą, ale można też zechcieć zostać rzecznikiem patentowym. Ale by być rzecznikiem patentowym należy się nieźle pomęczyć. Należy mieć skończone studia na odpowiednim kierunku, najsensowniej związanym z prawem albo na którymś z technicznych kierunków.

Rzecznik patentowy

Autor: Amelia Andersdotter
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy spełniamy ten warunek musi mieć zrobioną aplikację, a później zdać egzamin przed ludźmi z komisji egzaminacyjnej. W takiej sytuacji dopiero rzecznik patentowy może rozpocząć pracę. Osoba ta musi być naprawdę obeznana w prawnych aspektach związanych z patentami. Powinna również być na czasie z tym, co wokół. Rzecznik patentowy JWP musi być zainteresowany nowościami nie jedynie tymi związanymi z prawem, ale również różnymi technicznymi kwestiami. Wszystko po to, żeby konkretny konkurencją (polecamy hiperłącze) miał prawdziwą moc. Był ochroną dla koncepcji, dla logo ogółem przy jakiejś własności przemysłowej. Urzędy Patentowe zatrudniają rzeczników patentowych, którzy mogą pomóc przy składaniu wniosku o wydanie patentu. Podpowiedzą, kiedy coś będzie nie tak, ale też mogą nie wydać zgody na opatentowanie czegoś, gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki.

Prawa autorskie
Jeśli napiszemy jakikolwiek tekst posiadamy do niego prawo. Czym jest utwór, co jest uważane za prawa autorskie i sporo innych aspektów z nim związanych jest opisanych w ustawach. Tylko w taki sposób każdy może tak samo spojrzeć na prawa konkretnego autora. Często dowiadujemy się o wielu plagiatach. Nie mamy świadomości jednak, że nawet, jeśli nie opatentujemy naszego utworu to mamy prawo rościć sobie pretensje względem człowieka, który skopiowała bez naszej zgody nasz tekst. Jeśli nie będą podane źródła, to jest to plagiat, a to jest powiązane z prawami autorskimi. Najczęściej mamy mylne wrażenie, że gdy recepturę na jakaś potrawę musiał być opatentowany, by nikt się nie podszywał pod prawdziwe wyroby, to również my, jako osoby piszące musimy opatentować naszą książkę. To nie działa w taki sposób. Inne prawo wiąże się z prawami autora, a inne ustawy są powiązane z patentami. Należy po prostu posprawdzać ustawy o prawach autorskich, żeby mieć świadomość, z czym to jest związane. Jeśli jesteśmy autorami, to powinniśmy dowiedzieć się z czym jest związane prawo on autorskie, bo dzięki temu będzie nam prościej funkcjonować w życiu zawodowym.
Back To Top