Wizualizacje

W jaki sposób chronić swoją własność intelektualną przed nieuczciwymi działaniami konkurencji?

W danym czasie mnóstwo osób próbuje zdobyć środki pieniężne w nieetyczny sposób. Często słychać o przypadkach wykradania koncepcji, robienia identycznych produktów a także opierania się na dobrze znanej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym dniem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Warto zatem dbać o swoje prawa autorskie ochrona winna mieć swój zaczątek już w trakcie zatrudniania własnych współpracowników. Niejednokrotnie słyszy się o przypadkach wykradania koncepcji przez ludzi pracujących w konkretnej firmie. Wystarczy aparatem z komórki wykonać potrzebne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione wzory. Nie tylko rzeczy materialne są podpatrywane. Własność intelektualna również jest obiektem kradzieży. Odnosi się do dzieł umysłu: wynalazków, utworów artystycznych oraz pisarskich oraz terminów, obrazów, symboli oraz fasonów wykorzystywanych w biznesie. Obejmuje ona dzieła mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak także utwory będące elementem praw autorskich. Własność (zobacz również własność intelektualna) intelektualna zawiera prawa autorskie ochrona winna przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na własny wynalazek należy się udać do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym państwie. Trzeba na miejscu zbadać, czy wynalazek, znak (polecamy bezpłatny dostęp) towarowy bądź wzór użytkowy spełnia kryteria uzyskania prawa wyłącznego. Po uzyskaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność korzystania z danego rozwiązania bądź znakowania przez konkretny czas.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent trwa 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na kolejne okresy. Niestety uzyskanie prawa wyłącznego wiąże się z poniesieniem niewielkich kosztów. Ale jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony przez prawo znak, logo lub inne koncepcje i produkty w każdym czasie można wejść na drogę sądową oraz domagać się zwrotu wydatków poniesionych przez nieuczciwe działania.

Warto więc w przydatny sposób zabezpieczać swoją własność intelektualną i przemysłową. Tylko tak skutecznie zniszczy się nieuczciwą działalność konkurencji.

Back To Top