Wizualizacje

Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania – co warto wiedzieć?

Na pracodawcy, ale także na pracowniku, ciąży wiele obowiązków. Wśród nich wymienić musimy ekwiwalenty związane z odzieżą roboczą oraz badania lekarskie. Specyfika niektórych stanowisk wiąże się z tym, że zatrudniony nie realizuje swojej pracy w swojej odzieży. Chodzi o to, by uniknąć jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi ubranie i obuwie robocze zawsze w tego rodzaju sytuacji Jest to obowiązek, który wynika z norm bhp i warunków pracy w danym zakładzie. W pewnych okolicznościach to zatrudniony może zapewnić sobie określone ubrania – wtedy ma prawo do określonych ekwiwalentów z tym związanych. Po pierwsze pracownik ma prawo do rekompensaty kosztów związanych z nabyciem odzieży i obuwia. Zwrot będzie równy tyle, ile cena zakupionych produktów. Pracownikowi przysługuje także ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Chodzi tu o sytuację, w której to na zatrudnionym spoczywa obowiązek prania i czyszczenia odzieży roboczej przeznaczonej do wykonywania danej pracy. Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej będzie równy tyle, ile kosztuje mniej więcej usługa w pralni lub pranie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda wysokość składek ZUS? Otóż, jeśli ekwiwalent jest wypłacany w oparciu o przepisów prawa pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wezwanie-do-zaplaty-wzor-z-omowieniem) dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – wysokość składek zus.

na zdrowie

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Należy nakreślić, że skierowanie na badania pracownika przez zatrudniającego jest obligatoryjne, jeśli pracownik (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-swiadczenie-rodzicielskie-a-urlop-dla-ojca) podał informację, że nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy – Osoby zatrudniane do pracy powinny udać się na badania wstępne. Skierowanie na badania konieczne jest także w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje lekarz. Zatrudniony musi także pojawiać się na badaniach kontrolnych, jeśli jego problem zdrowotny trwa ponad 30 dni. Każdy pracownik może wnioskować o badania końcowe, jeśli pracował na stanowisku pracy, które niekorzystnie oddziaływało na jego stan zdrowia. Wynik takiego badania będzie odgrywał rolę dla stwierdzenia choroby zawodowej.
Back To Top