Wizualizacje

Coraz większe znaczenie przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to właściwie jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) posiada zestaw aplikacji służących menadżerom do zrealizowania zadań związanych z personelem. W obecnym świecie wartość przedsiębiorstwa obejmują zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znaczącym zasobem, w którego inwestycja może dać mnóstwo osiągnięć. Ze względu na tego typu podejście krok po kroku rozwijała się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która zakłada cele, metody oraz cele, jakie muszą spełniać prawidłowo funkcjonujące firmy.

W literaturze używane jest również pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym należy rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) pracowników. Centrum zainteresowania funkcji personalnej w tym temacie są ludzie jako przedmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem ilości i jakościowym, ich zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji, osiągane wyniki a także uwarunkowania tych zmiennych.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarka zasobami ludzkimi”, które można definiować jako działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi możliwość zarządzania zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wypłatami a także związane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są kluczowymi elementami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami. Wspomniane aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu hrm, przy ocenianiu rezultatów pracowników a także zdobyciu używania kompetencji. Systemy kierowania wynagrodzeniami gwarantują modelowanie wynagradzania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i wynikami; są też używane jako narzędzie strategiczne dla utrzymania ważnych dla firmy kompetencji.

Systemy rozporządzania programami motywującymi, zaznaczane również jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży (zobacz e księgowość) do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do dogrywania strategii typu “zapłata za pracę” z celami w korporacji.

Back To Top