Druk wieloformatowy

Dział IT w instytucji

IT to skrót z języka angielskiego, na po polsku oznaczający technologię informacyjną. Jest to grupa zagadnień związanych z informacją, jej wykorzystywaniem i przetwarzaniem. W powszechnym rozumieniu technologia informacyjna obejmuje kwestie wiążące się z komputerami i sprzętem komputerowym, oraz ich używaniem. Od wielu lat zasadniczym przedmiotem zainteresowania technologii informacyjnej jest Internet. Obecnie w zasadzie we wszystkich dziedzinach biznesu wykorzystanie komputerów i sieci WWW jest wymagane. Duża liczba przedsiębiorstw bez tej sprzętu w ogóle nie byłaby w stanie istnieć lub właściwie funkcjonować.
Read More
Back To Top