Druk wieloformatowy

Dział IT w instytucji

IT to skrót z języka angielskiego, na polski tłumaczony jako technologia informacyjna. Jest to zespół dziedzin wiążących się z informacją, jej wykorzystywaniem i przekształcaniem. W typowym rozumieniu zjawisko to obejmuje zagadnienia związane z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich stosowaniem. Od wielu lat zasadniczym obiektem zainteresowania technologii informacyjnej jest Internet. W dzisiejszych czasach właściwie we wszystkich gałęziach biznesu stosowanie sprzętu komputerowego i Internetu jest wymagane. Wiele instytucji bez takiej sprzętu w ogóle nie mogłoby istnieć lub właściwie działać.
Read More
Back To Top