Kim jest aktuariusz i jakimi istotnymi rzeczami się zajmuje?

przez | 28 grudnia 2022
Aktuariusz jest to osoba, jaka zajmuje się doświadczonym obliczaniem ryzyka oraz także wartości bieżącej rozmaitych projektów finansowych, szczególnie takich, jakie są obarczone jakimś ryzykiem albo też przynależą do projektów długoterminowych. Aktuariusz to profesjonalista i fachowiec, który jest ściśle związany z branżą finansów, ubezpieczeń czy też planów emerytalnych.


, kalkulacją ryzyka (rynkowe, operacyjnego, ubezpieczeniowego lub też kredytowego), pełni też niezwykle dużo innych ważkich funkcji.

Jeśli ktoś chce pracować w zawodzie aktuariusza to niewątpliwie musi przejść dobre szkolenie i zdobyć niezbędne wykształcenie oraz wysokie kwalifikacje.rzuć okiem na budowa domów wrocławKonieczne jest oczywiście uzyskanie wyższego wykształcenia na odpowiedniej uczelni oraz konkretnym kierunku studiów, prócz tego konieczne jest dodatkowo zaświadczenie o niekaralności, i także udokumentowany staż, jaki trwał co najmniej dwa lata. Potrzebne jest dodatkowo pozytywne zdanie egzaminu aktuarialnego. Egzaminy takie odbywają się dzisiaj co dwa lata i składają się z różnych bloków tematycznych, takich jak na przykład matematyka pieniężna, statystyka, matematyka zabezpieczeń na życie, prawdopodobieństwo, matematyka rozmaitych pozostałych ubezpieczeń finansowych, majątkowych oraz osobowych. Jak więc widać droga do owego fachu jest naprawdę długa i także niełatwa. Ktoś kto chce wykonywać pracę jako aktuariusz bezsprzecznie musi poświęcić mnogość czasu na pilną naukę, a także cechować się pewnymi wyznaczonymi cechami i zaletami, takimi jak na przykład dokładność, skrzętność, zaangażowanie, pracowitość i niemało innych. Niemniej męcząca praca i nauka na pewno pomoże komuś w spełnieniu tego celu. Warto nadmienić, że aktuariusz jest teraz zawodem bardzo opłacalnym i dochodowym, łatwo można też odkryć pracę w tym zawodzie, co pewnie jest ogromną zaletą.