Powinności a także odpisy podatników na gruncie polskiego prawa

przez | 23 listopada 2022
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na pracodawcę powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, musi płacić te składki w określonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w czasie określonym przepisami. Gdy płatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, wpłacana po terminie należność powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę należy wpłacić razem z nieterminowo regulowanymi składkami ZUS za dany okres, za który nastąpiła zaległość. Nie można najpierw zapłacić po terminie tylko składek, a następnie dokonać zapłaty na pokrycie tylko odsetek . Odsetki są należne zawsze, gdy składki są płacone po terminie.

Kalkulator procentów fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość.

Zajrzyj do naszego serwisu i kontynuuj oglądanie (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-medyczne/) zajmujących wpisów. Mamy ich tam sporo i wszystkie przygotowaliśmy z myślą o Tobie.

Na gruncie polskiego prawa, przepisami regulującymi system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura potwierdzająca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to sprzedaż produktów z kraju do innego kraju Wspólnoty UE na rzecz kupującego, który posiada aktualny numer VAT Wspólnoty UE.

Sprzedaż towarów musi nastąpić zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT. Świadectwo homologacji, jest to pokwitowanie urzędowe. Ten dokument urzędowy stanowi integralną część samochodu. Na podstawie świadectwa homologacji, można uzyskać informacje określające pojazd – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma również wpływ na wielkość raty OC, AC. Dla właściciela samochodu z homologacją może to być o wiele niższa opłata za roczne ubezpieczenie .

Interesująca wiadomość? Jeśli tak sądzisz, poza tym wejdź na ten link – znajdziesz znacznie więcej w ofercie (https://www.magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/alimenty-warszawa.html), która tyczy się omawianej tu tematyki.

Przepisy określają także warunki dla przestrzeni ładunkowej, tzw. części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Auta z kratką odchodzą do lamusa, ponieważ samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na rozmiar bagażnika, ładowność, czy też stałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Zazwyczaj o certyfikat homologacji, starają się przedsiębiorstwa ponieważ bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W sytuacji gdy auto posiada homologację Unii – N1 możliwe jest skorzystanie z pełnego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków.