Jeżeli rozpoczynasz nową pracę, dowiedz się jak wyglądają obowiązkowe kursy BHP

przez | 1 listopada 2022
Jeśli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz mieć świadomość, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obligatoryjne kursy BHP. W kursie BHP powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z normami prawnymi istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Uczestnictwo we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to oznacza? Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie stosownych kwalifikacji oraz umiejętności. Ponadto pracownik musi również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie szkolenia wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy jak również w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w czasie kursu każdy uczestnik dowiaduje się, jak należy udzielać pierwszej pomocy.Szkolenie nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał.

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pasjonujący? Jeśli tak, to kliknij także na pomocne informacje, które mają intrygujące dane – one pochłoną Cię totalnie.

Szkolenie odbywa się na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, w jaki sposób powinien wykonywać powierzone mu zadania, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Poznaje zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował a także sposoby zapobiegania im. Od czego jest zależny czas szkolenia? Czas szkolenia powinien być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy oraz rodzaju pracy a także obecnych na stanowisku zagrożeń.Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników uprzednio zatrudnionych. Mają utrwalić uzyskaną wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być prowadzone w postaci kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Więcej informacji: .

W jaki sposób znaleźć odpowiednią firmę, która poprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz posłużyć się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. W kilka sekund przekonasz się ile masz możliwości w tym obszarze.Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście odpowiednio sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą brać udział w szkoleniu BHP?

Istnieje możliwość zwolnienia tylko i wyłącznie z kursu okresowego, jeżeli dany pracownik udokumentuje odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Należy pamiętać, żetematyka szkoleń powinna być jednaka. Nie istnieje możliwość zwolnienia ze szkolenia wstępnego.