Tłumacz zaprzysiężony jako osoba, która specjalizuje się w przekładzie pism

przez | 10 lipca 2021
Tłumacz zaprzysiężony to jednostka, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i akredytowaniu obcojęzycznych kopii takich zaświadczeń, również może poświadczać tłumaczenia i kopie zrealizowane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe wykonuje się na rzecz osób prywatnych, a również (nasz odsyłacz) na potrzeby organów państwowych. Tłumacz przysięgły zamieszcza w swoim tłumaczeniu notatkę, czy zostało ono wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu, czy odpisów. Interpretacje utworzone na podłożu kopii są ważne, lecz niektóre urzędy mogą żądać, by przedstawione im tłumaczenie było stworzone na podstawie prawdziwego pisma.

Zobacz również (dalsze informacje): poświadczania tłumaczeń, także poświadczania odpisów pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczątki, mieszczącej w otoku jego imię i nazwisko, również oznaczenie języka, w obszarze jakiego posiada pełnomocnictwa, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe muszą wymieniać pozycję, pod którą przekład, lub duplikat są odnotowane w repertorium oraz trzeba oznajmić, czy sporządzono je z pierwowzoru, czy też z przekładu, odpisu lub kopii.

Jeśli przekład stworzono z odpisu, bądź tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy kopia lub przekład są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły przeprowadza również tłumaczenia ustne, a dodatkowo sprawdza i poświadcza interpretacje z języka obcego na język polski, czy też z języka polskiego na język obcy sporządzone przez drugą osobę. Przygotowuje

tłumaczenie

też potwierdzone duplikaty pisma w języku obcym, a także sprawdza i certyfikuje duplikaty pisma w języku obcym wykonane przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły jest w stanie wykonać również potwierdzenia gotowego tłumaczenia angielski. Sprawdza wtedy niezwykle precyzyjnie poprawność przekładu, a następnie poświadcza swym podpisem i pieczęcią jego zgodność z pierwowzorem – źródła.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce jest w stanie wykonać tłumaczenie uprawomocnione tylko z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może wykonać przekładu wprost z języka obcego na obcy.