Dobrze jest pomyśleć o zainwestowaniu w Business Intelligence, które pozwoli zaplanować działania biznesowe oraz przyspieszy realizację celów strategicznych

przez | 10 lipca 2021
Efektywne kierowanie firmą przyświeca każdemu menadżerowi zorientowanemu na cel. Obecnie dostępnych jest wiele programów i rozwiązań, których główną rolą jest wsparcie procesów zarządzania na każdym etapie. Jednym z rozwiązań jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie znane jako proces przekształcania danych aby uzyskać większą wiedzę na temat zachodzących zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie. Na początek niezbędne jest odpowiednie pozyskanie danych. W tym celu tworzy się specjalne ich hurtownie, a więc bogate bazy danych, które pochodzą z różnych systemów informatycznych danej firmy. Umieszczone w jednym miejscu umożliwiają dokonanie kompleksowych analiz i sporządzenie raportów prezentujących procesy wewnątrz zakładowe. Zachowanie danych w jednym miejscu pozwala więc na holistyczne podejście do zarządzania, ponieważ pozwala na rzetelniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Za pomocą dedykowanych narzędzi analitycznych pozyskane dane zostają przetworzone i zinterpretowane gwarantując doskonałe zaplecze pod system zarządzania – doczytaj big data.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Co daje nam zastosowanie BI w firmie? Przede wszystkim możemy wzmocnić swoją konkurencyjność. Dzieje się to na różnych płaszczyznach. Pozyskane i przekształcone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz zaakcentowanie mocnych stron firmy. Kolejną zaletą jest wzrost efektywności. Zebranie danych, które zostają zinterpretowane pod kątem wzrostu wydajności stanowi jeden z wyznaczników zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także sprawniejsze funkcjonowanie firmy dzięki lepszemu przepływowi informacji oraz kompleksowemu zarządzaniu wiedzą.

Doczytaj:

BI to nowoczesny sposób wspomagania zarządzania w firmie, który jest stosowany w wielu obszarachkontakt (polecamy www.nota-bene.com.pl)alności – finansowym m.in. przez analizę zysków, rynków finansowych itp., kierowania produkcją, m.in. poprzez identyfikację dynamiki wzrostu, analizowanie problemów w zwiększeniu produktywności, czy też w obrębie obsługi klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę ich satysfakcji itp. Z tego też względu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu rozmaitych aplikacji, które z jednej strony pozwolą zaplanować działania biznesowe, a z drugiej wesprą komunikację w przedsiębiorstwie i realizację wszystkich celów.