Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracownika

przez | 10 lipca 2021
Jednym z wielu blankietów, jakie muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia cedują należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży właściwe wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on skorygowany przez ZUS, w konsekwencji zawyżając bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy określeniu prawa do zasiłku (zobacz strategia marketingowa) chorobowego i określeniu jego wysokości. Obejmuje informacje zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, oraz spis uzyskiwanych przez ubezpieczonego zarobków. W stosownie zapełnionym podatek (czytaj też zus z 3) powinny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, czasy niezdolności do pracy, jakie mają istotność na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym również wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, ewentualnie miały one miejsce w drodze do pracy, czy też z pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy wyżej wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca pisma ponosi odpowiedzialność ustawową w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna zwykle wykorzystywana jest w momencie, w jakim pracodawca nie przewiduje przyjmować do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakże zależy mu na zrealizowaniu ustalonych działań, względnie zrealizowaniu wyraźnie ustalonych obowiązków.W przypadku umów cywilno prawnych można wyznaczyć

miejsce i okres wykonywania pracy, jednakże nie jest to konieczne, w wyższym stopniu liczy się samo zakończenie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najbardziej popularnymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia a także umowy o dzieło. Wypada mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczy ich prawo pracy.