Certyfikacja BRC jako gwarancja dobrej jakości i bezpieczeństwa artykułów dostępnych w polskich hipermarketach

przez | 6 września 2021
Nowa obowiązująca w całej Europie dyrektywa maszynowa z 2010 r. odmieniła specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Współcześnie dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej certyfikacja i możliwości rynkowe maszyn zależą od produktów związanych z bezpieczeństwem.

Dyplom

Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługiwanie instalacji procesowych lub maszyn związana jest z dużym ryzykiem dla człowieka, maszyn i środowiska. Zamysłem nowej dyrektywy jest obniżenie ryzyka obrażeń ciała w czasie obsługi maszyn. Naturalnie zwiększa to też dostępność maszyn i systemów, co z kolei dodatnio wpływa na wskaźnik całkowitego kosztu posiadania TCO. Dzisiaj w ocenie komponentów zawsze uwzględniane jest dotyczące ich prawdopodobieństwo.

Instalacje powiązane z bezpieczeństwem mają co najmniej minimalizować ryzyko dotyczące maszyn i urządzeń. Wykorzystując należyte środki, zapewnić trzeba bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń i systemów sterowania w połączeniu z pętlami bezpieczeństwa, aby unikać kłopotów, identyfikować je i szybko je rozwiązywać. Pozytywnym skutkiem minimalizacji ryzyka jest wyraźny wzrost dostępności maszyn i instalacji technologii procesowych.

Badania wytrzymałościowe (wejdź tutaj) to zakres

www

Autor: Michael Coté
Źródło: http://www.flickr.com

wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się zobraznowaniem zjawisk zachodzących w surowcach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Badania wytrzymałościowe materiału są jego mechaniczną właściwością, definiującą zdolność materiału do przeciwstawiania się naciskowi sił zewnętrznych, które generują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a często zniszczenie. Badania robi się wykorzystując dużo różnorakich metod.

Zaintrygował Cię nasz wpis? Więc zachęcamy Cię – zajrzyj na kolejną witrynę i dokonaj oceny (https://prezero.com/pl/niebezpieczne-odpady/) naszych prób. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń – pisz!

Wynika to z konieczności określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddanego różnorakim rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a również niektórym ich kombinacjom. Różnorakie warunki pracy materiałów narzucają ponadto konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, stosowania różnych szybkości obciążenia, a dla uwzględnienia wpływu temperatury otoczenia robienia prób w temperaturach różnych od temperatury otoczenia, co znakomicie powiększa ilość możliwych wariantów.

Certyfikacja BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, postulowany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymogami tamtejszych sieci handlowych. Certyfikacja (www.tuv.com) BRC określa serię wymagań, które musi spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Do tych wymagań należy:
– posiadanie systemu HACCP,
– posiadanie odpowiedniej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
– wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
– posiadanie opisu zapakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
– opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
– szkolenie personelu z opracowanych procedur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*