kodeks pasażera

przez | 16 marca 2022
Prawa pasażera to zastrzeżone aktem prawnym rangi prawnej niezbywalne przepisy przysługujące pasażerom środków komunikacji zbiorowej, których podróż ma wszelki związek z terenem danego państwa, lub organizacji ponadnarodowej. Zamysłem tych praw jest nadzór głównych interesów podróżnych w przypadku niewygody spotykających ich w przypadku zaburzenia ich programu podróży. Najważniejsze z nich, to prawo do ochrony, prawo do zmiany projektu podróży, względnie wycofania z niej za zwrotem całkowitego kosztu biletu.

samolot

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Dziś na obszarze Unii Europejskiej, specjalna ochrona prawa pasażera dotyczy nie jedynie pasażerów samolotów, ale także jednostek jeżdżących koleją, autokarem bądź statkiem. Również im łatwiej jest zdobyć zadośćuczynienie za np. spóźnienie transportu. Normy obowiązują na obszarze całej UE.W ciągu minionych trzydziestu lat Europa przeżywa rozwój transportowy. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Wszyscy mają możliwość korzystać z potencjału jeżdżenia zgodnie z wiążącymi zarządzeniami (wszystko co powinieneś wiedzieć o prawach pasażera).Pasażerowie muszą dysponować pełną znajomością w sprawie rozporządzeń dotyczących jeżdżenia, żeby zdołali przestrzegać swoje prawa pasażera w razie pojawienia się kłopotu, bez względu na środek lokomocji, z jakiego korzystają i trasę wyjazdu niezależnie od tego, czy zachodzi ona wyłącznie w obrębie jakiegoś kraju członkowskiego, paru krajów UE, czy też poza jej granicami.Pomimo poszerzonego systemu ochrony praw pasażerów, wielu z nich nie ma świadomości dotyczącej przypadających im przywilejów.

Kliknij ten link, a wtedy zdobądź więcej szczegółów (www.ekotur.wroclaw.pl/langs/pl/tours.php) odnoszących się do analizowanej w tym artykule treści. Uzyskasz wtedy szerszą wiedzę!

Z danych wynika, że ponad połowa pasażerów samolotów nie zna swoich praw podczas podróży. Wskutek tego Unia zainicjowała kampanię informacyjną, posiadającą na celu wiedzę podróżujących o przypadających im zasadach.zobacz tutaj galeriaoswietlenia.pl galeriaoswietlenia.plNa wszelkich platformach mobilnych osiągalna jest także aplikacja naświetlająca prawa pasażera i udostępniająca informacji o instytucjach, z którymi trzeba się kontaktować w wypadku przeciwnościUnia Europejska zobowiązała się do opracowania taktyki transportowej z myślą o wszystkich podróżujących.