Kim jest aktuariusz i co zrobić, jeżeli chciałbyś wykonywać ten zawód?

przez | 10 lipca 2021
Aktuariusz jest fachowcem w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeń. Podstawową instytucją, w jakiej może świadczyć swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy trudniące się reasekuracją czy innymi zagadnieniami funduszy. Co zalicza się do jego powinności?

na czym polega ten zawód

Autor: CeBIT Australia
Źródło: http://www.flickr.com
Funkcją aktuariusza jest nade wszystko wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi wiedzieć w jaki sposób kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, jak również opracowywać roczne raporty i nadzorować aktualne aktywa. Zajmuje się także taryfikowaniem składek albo kierowaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezmiernie ważnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż niejednokrotnie uczestniczą w podejmowaniu fundamentalnych decyzji. Zawód przez nich sprawowany jest zawodem publicznym, co znaczy, że osoby znajdujące się na tym stanowisku są odpowiedzialne zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Powinnością aktuariuszy jest także określanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (chcesz wiedzieć więcej?), aby rozeznać się, jak wysokie mogą być nagrody lub jubileusze.

Czy w kontekście prezentowanej kwestii masz więcej pytań? (http://www.efematic.pl/produkty/kofax-capture/) Jeśli tak, kliknij ten link – to nie powinno za żadne skarby umknąć Twojej uwadze.

Dzięki temu można będzie we właściwy sposób uszykować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego dochodów. Oprócz tego ustalenie rezerw umożliwia w bardziej dokładny sposób sprecyzować wartość całej firmy, co jest nadzwyczaj istotne dla jego funkcjonowania oraz następnych decyzji powiązanych np. z zamierzonymi inwestycjami.

obliczenia finansowe

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chcesz być aktuariuszem, powinieneś zdobyć wyższe wykształcenie na uniwersytecie oferującym właściwe kierunki studiów, a także zaświadczenie o niekaralności oraz dokumenty o ukończonym stażu. Poza tym należy zaliczyć egzamin aktuarialny, jaki organizowany jest co 2 lata oraz koncentruje się na takich zagadnieniach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka lub ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez gorliwej nauki, toteż warto jest już na początku studiów przyłożyć się do zajęć i skrupulatnie przyswajać sobie materiał, aby potem nie mieć kłopotów ze znalezieniem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, iż jest to nad wyraz atrakcyjne finansowo stanowisko, które już na starcie gwarantuje wysoką pensję, umożliwiającą prowadzenie życia na rzeczywiście wysokim poziomie.