W jaki sposób chronić swoją własność intelektualną przed nieuczciwymi działaniami konkurencji?

przez | 16 sierpnia 2022
W danym czasie mnóstwo osób próbuje zdobyć środki pieniężne w nieetyczny sposób. Często słychać o przypadkach wykradania koncepcji, robienia identycznych produktów a także opierania się na dobrze znanej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym dniem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Warto zatem dbać o swoje prawa autorskie ochrona winna mieć swój zaczątek już w trakcie zatrudniania własnych współpracowników. Niejednokrotnie słyszy się o przypadkach wykradania koncepcji przez ludzi pracujących w konkretnej firmie. Wystarczy aparatem z komórki wykonać potrzebne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione wzory. Nie tylko rzeczy materialne są podpatrywane. Własność intelektualna również jest obiektem kradzieży. Odnosi się do dzieł umysłu: wynalazków, utworów artystycznych oraz pisarskich oraz terminów, obrazów, symboli oraz fasonów wykorzystywanych w biznesie. Obejmuje ona dzieła mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak także utwory będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna zawiera prawa autorskie ochrona winna przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na własny wynalazek należy się udać do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym państwie. Trzeba na miejscu zbadać, czy wynalazek, znak (polecamy bezpłatny dostęp) towarowy bądź wzór użytkowy spełnia kryteria uzyskania prawa wyłącznego. Po uzyskaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność korzystania z danego rozwiązania bądź znakowania przez konkretny czas.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent trwa 20 lat ale prawo (Szukasz porady prawnika? Sprawdź- artur żarnowski adwokat lublin) ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na kolejne okresy. Niestety uzyskanie prawa wyłącznego wiąże się z poniesieniem niewielkich kosztów. Ale jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony przez prawo znak, logo lub inne koncepcje i produkty w każdym czasie można wejść na drogę sądową oraz domagać się zwrotu wydatków poniesionych przez nieuczciwe działania.

Warto więc w przydatny sposób zabezpieczać swoją własność intelektualną i przemysłową. Tylko tak skutecznie zniszczy się nieuczciwą działalność konkurencji.