Nie taka kasa fiskalna okrutna jak ją malują i jeszcze możemy dostać zwrot części kwoty za stosowanie

przez | 13 lipca 2022
Nie warto unikać konieczności posiadania kasy fiskalnej. Wykonujący prace, które zobligowane są przepisami prawa do posiadania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – nakryci na „gorącym uczynku” muszą posiadać wiedzę, że grozi im kara pieniężna.

Ustanawiający przepisy prawa ustawą w sprawie VAT, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek fiskalny (kliknij) polegający na rejestracji obrotów handlowych.http://www.kancelaria-cpr.pl/2017/10/26/karmienie-piersia-miejscach-publicznych-a-prawo/ (hiperłącze)Realizacja rejestracji obrotu i wolumenu podatku należnego powinno być sporządzone przy wykorzystaniu kas rejestrujących. Podmiotom gospodarczym, które wprowadzają kasę fiskalną należny jest ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby uzyskać prawo do ulgi należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad, których nie dochowanie może zaowocować brakiem otrzymania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy przestrzegać aby nie przeoczyć terminu fiskalizacji kasy. Ponadto, przynajmniej na jeden dzień przed fiskalizacją złożyć do właściwego urzędu skarbowego, na piśmie powiadomienie o ilości i datach instalowanych kas rejestrujących. Następnie, w ciągu tygodnia od dnia fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego następne zawiadomienie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ostatnim elementem decydującym o otrzymaniu zwrotu części kwoty za stosowanie kasy fiskalnej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono zawiadomienie, dowodu zapłaty całej należności za nabycie kasy fiskalnej.

Kasa rejestrująca jest jednym z elementów zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba dokonująca zakupu lub nabywająca usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dowód zakupu w formie wydruku z kasy rejestrującej umożliwia klientowi egzekwowanie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar czy usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta czy posiada wady. Paragon umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Klient na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w różnych sklepach. W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku VAT, urząd skarbowy nalicza odsetki za zwłokę (na stronie). Zaległość podatkową i procenty za opóźnienie, można obliczyć używając tzw. kalkulatora odsetek fiskalnych.