Posiadanie patentu na własny wynalazek to sprawa priorytetowa, która zapewnia ochronę własności intelektualnej i przeszkodę dla nieuczciwej konkurencji

przez | 7 maja 2022
W wypadku gdy pragnie się nie dopuścić do niezgodności w obecnej gospodarce, patent jest niesamowicie istotną możliwością ochrony. Obecne techniki rozwijania się wsparte są bardzo często na innowacyjności i geniuszu. Często może to być powielane i udostępniane bez zgody pomysłodawcy. Co zrobić w takiej sytuacji, by ochronić swoje pomysły i nie pozwolić na to, by nieuczciwa konkurencja naruszała nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i szybką odpowiedzią jest zakupienie patentu. Jest to prawo do wyłącznego użytkowania własnego pomysłu przez pewien, określony poprzez umowę czas. Jeżeli inne osoby wyrażą chęć wykorzystania opatentowanego przedmiotu, muszą pozyskać pozwolenie osoby uprawnionej. Jest także odmienny typ umowy – mianowicie przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwszy właściciel traci wszelkie określone w niej prawa majątkowe i nie ma opcji już w ogóle z nich korzystać. Przeniesienie praw autorskich jest związane z tym, że jedyną osobą uprawioną do mienia jest nabywca, ponieważ w praktyce takiego typu pisma mają charakter nieodwołalny. Jednak mimo wszystko trzeba wiedzieć kto może przyznać nam patent na dane mienie.

Należytą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk. Posiada ono w swoich szeregach adwokata (zobacz pod tym linkiem) patentowych jak również dużą ilość innych pracowników. Cała kadra to wspaniale wykwalifikowani specjaliści z praktyką i prawami biegłych sądowych. Prosperują oni w dziedzinie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy z pełnomocnictwem kontrahentów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, oraz innymi władzami. Pomaga dostać i zatrzymać w mocy patentowej wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Poradzi również w sprawach umów licencyjnych albo przeniesienia praw autorskich.

Trzeba mieć świadomość, że pojęcie własności przemysłowej i dzierżenia patentu ma za zadanie zwalczanie takiego zjawiska jak nieuczciwa konkurencja . Można ją zaobserwować zwłaszcza poprzez wprowadzające w błąd znaczenia usług i towarów, powielanie artykułów i wynalazków, nieuczciwa lub zakazana reklama a także fałszywe znaczenie pochodzenia produktów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.