Pieniądz plastikowy usprawnia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze pieniądze i czas, ofiarując dodatkowo – bezpieczeństwo

przez | 2 czerwca 2022
Pierwowzorem karty debetowej, były kartami wykonanymi z kartonu , na których maszynowo zapisane były informacje o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę plastikową, która wówczas stała się symbolem luksusu i statusu. W Polsce pierwsze karty płatnicze, udostępnione były tylko dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta debetowa dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez banki do użytkowania pod koniec lat 90. Obecnie karty płatnicze wydawane są do każdego rachunku ROR.

Podoba Ci się ten artykuł? Jeśli masz chęć zdobyć większą ilość informacji, odszukaj www (http://twojprawnik.net/), które ma równie fascynujące informacje.

Karta płatnicza służy do obsługiwania naszych finansów zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wydana. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej właścicielu. Taki typ kart umożliwia wykonanie transakcji bezgotówkowej przy udziale terminala elektronicznego.

Dodatkowo nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też autoryzowania dokonanej umowy kupna-sprzedaży osobistym podpisem. Karta płatnicza, może być nieodzowna przy płaceniu zobowiązań za sprawunki zrobione przez Internet. Taką kartą debetową możemy posługiwać się również za granicą. Płatności kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości miast w Europie a także w najczęściej odwiedzanych kurortach.

Najpopularniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty płatniczej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, jest ważny, zwłaszcza przy płatnościach za granicą. Warto pamiętać, by dokonując wyboru karty, sprawdzić ile prowizji bank pobierze od nas za wypłacenie pieniędzy w bankomacie za granicą.

Instytucje finansowe to nie tylko usługi polegające na zarządzaniu naszym kontem osobistym. To także inne czynności zastrzeżone tylko dla banków, takie jak udzielanie pożyczek, przyjmowanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw, są rozpowszechnioną formą w obrocie gospodarczym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą bezpieczeństwo podpisywanej z usługobiorcą umowy, zmniejszając zagrożenie niewykonania przez kontrahenta, obowiązków zawartych w kontrakcie. Zabezpieczenie transakcji wykorzystywane jest zazwyczaj przez instytucje administracji publicznej, w sytuacji podpisywania transakcji z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.