Czy opłaca się przejść na kwartalny podatek dochodowy? Co można zyskać?

przez | 8 lipca 2021
Przedsiębiorstwa mogą decydować, jak rozliczać się z opodatkowania dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może odbywać się co miesiąc albo co kwartał. Chodzi tu o okresowość wpłat dla fiskusa. Podatek dochodowy kwartalnie rozliczany to duży plus – firma ma do dyspozycji daną gotówkę, którą może przekazać nie na fiskusa, a na inne cele.

Deklaracja vat przygotowywana kwartalnie umożliwia utrzymanie płynności finansowej przy problemach z uzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Wówczas chronimy firmę przed bezzwłocznym wypłaceniem podatku, po mimo braku finansów ze strony kontrahenta. Tym samym firmy, które swoje koszty i przychody mają nieregularne mają czas na zebranie faktur, a to zapewnia płynność finansową. Z metody kwartalnej powinni korzystać mali płatnicy lub osoby, jakie dopiero założyły firmę i jednocześnie nie prowadziły firmy w czasie dwóch ostatnich lat. (Czytaj )Będąc przy rozliczeniach należy wspomnieć o obowiązku, którym są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek jest zadeklarowana kwota. Nie powinna być niższa niż 60 % wyliczonego wynagrodzenia comiesięcznego ustanowionego przez rząd na konkretny rok kalendarzowy. Nie może też być mniejsza o 30 % od kwoty najmniejszego wynagrodzenia, jeżeli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulg. Kiedy pracodawca prowadzi firmę samodzielnie, płaci kwoty do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeżeli zatrudnia współpracowników należności trzeba wpłacić do piętnastego dnia każdego miesiąca. Mocodawców firm wiąże jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru składki na ZUS. Sięga ona 75 % przeciętnego zarobku w danym sektorze firm, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo przedsiębiorca opłaca składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do wymiaru składek na ZUS (zobacz umowa użyczenia lokalu mieszkalnego). Stanowi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, gdy zaledwie zakładana jest działalność. Wtedy nieopłacany jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ZUS jest niższa od sumy najmniejszego wynagrodzenia. Czytaj

W temacie opłat na ZUS można by się niewątpliwie nieraz zagubić tym samym będąc przedsiębiorcą należałoby zwrócić się o pomoc do księgowej, która w imieniu firmy sporządzi dane formularze i prześle konkretne składki. Polecamy