Różne rodzaje zobowiązań pracowniczych a sprawa wyceny i księgowania rezerw

przez | 10 lipca 2021
W branży rachunkowej bardzo istotnym tematem dotyczącym rezerw przygotowywanych w rachunkowości jest metoda ich wyceny. Instrumenty gospodarcze ustalają rezerwy z różnych powodów, bardzo często jako rezultat obowiązku prawnego.

Szacowanie wartości rezerw, przez wzgląd na ich sporny charakter i towarzyszące im zagrożenie, połączone jest z przypuszczeniami, kosztorysowaniem, oznaczaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem dużej liczby informacji bieżących i historycznych. Często do wyceny rezerw podmioty muszą stosować zagmatwane systemy wyceny bazujące na wielu założeniach. Od niedawna, czyli od roku 2013, sprawa ma się tak, że sposób księgowania zamiany wielkości rezerw na zobowiązania pracownicze powiązany jest z tym, w jaki sposób msr 19 klasyfikuje określone świadczenie.

księgowy

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com

Kluczowe jest to, aby aktuariusz opisał, w jaką część zmiany stanu rezerw należy księgować (sprawdź serwis) w inne całkowite dochody, a która część trafi w zyski i straty. Niesamowicie istotna jest prawidłowa wycena rezerw, zapewniająca wiarygodność pozycji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ponieważ wartość rezerwy może mieć kluczowy wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu oraz jego ostateczny wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 , ustala technikę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Oprócz określenia, jaką metodą powinna być sporządzona wycena, wskazuje listę wymaganych ujawnień, które powinien mieć raport aktuarialny, jaki będzie sygnowany przez aktuariusza. Głównie ogromny nacisk położono na ustalenia pozycji bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, a mianowicie na konieczność wskazania zmiany stanu konkretnych rezerw. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) obliguje do ujawnienia głównych założeń aktuarialnych, jakie mają znaczenie w sprawie, jaki wynik daje wycena aktuarialna.

Jak widać wycena rezerw jest to wrażliwa materia i studiowanie tematu może trochę zająć. Szalenie istotna jest tu postać aktuariusza, który powinien być specjalistą w tej dziedzinie. Powinien być biegły w szacowaniu ryzyka oraz wartości bieżącej przedsięwzięć finansowych, w szczególności długoterminowych czy obciążonych pewnym ryzykiem. Przyjęło się, że praca aktuariusza związana jest z dziedziną ubezpieczeń i emerytur.

Jeśli zaintrygował Cię ten materiał, szybko zobacz dodatkowo ten link! To świetna oferta i tu odnajdziesz szczegółowe informacje.

Do jego celów należy też wycena zobowiązań wobec klientów.