W jaki sposób poradzić sobie z formalnościami przy przetargach publicznych?

przez | 25 grudnia 2022
Podejmując współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, należy pogodzić się z wymogami otrzymania specjalnych zabezpieczeń kontraktu, jak również z dużą ilością innych formalności. By nie zginąć w ogromie papierów, dobrze jest zasięgnąć profesjonalnej porady.

Unia Europejska
Dopóki nie podejmujemy kooperacji z jednostką samorządu terytorialnego, nie jesteśmy świadomi, jak wiele formalności trzeba dopilnować, aby realizacja kontraktu była zgodna z ustawą. A jest to bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy jednym z podejmowanych przez nas działań jest pozyskiwanie dotacji unijnych. Władze samorządowe mają prawnie zapewnione, że podpisując z nimi umowę, zobowiązujemy się wprowadzić zabezpieczenie kontraktu. Chodzi o to, iż jakaś określona suma przekazywana jest zamawiającemu.

Środki te zostają zablokowane na czas realizacji inwestycji. Pewna część jest zwracana, gdy w czasie odbioru ustalone zostanie, że inwestycja nie posiada usterek, natomiast pozostała kwota zabierana jest na pokrycie kosztów usunięcia usterek, mogących się ujawnić w późniejszym terminie. Każdorazowo wprowadzenie lub odzyskanie kwoty wymaga wypełnienia odpowiednich dokumentów, dlatego wygodnie jest zatrudnić firmę, której zadaniem będzie obsługa kontraktu, rozumiana jako dopilnowanie, by wszelkie formalności zostały dopełnione.

Przedsiębiorca nie musi dysponować własnymi środkami finansowymi, by wystartować w przetargu publicznym. Jeśli nie stać nas na wprowadzenie wadium, istnieją dwa rozwiązania: jednym jest pozyskiwanie dotacji unijnych, drugim pożyczka inwestycyjna.

Każda z opcji posiada swoje dobre i złe strony. Jeśli współpracujemy z firmą, której rolą jest obsługa kontraktu, możemy zaczerpnąć porady na temat tego, jaka forma finansowania inwestycji będzie dla nas optymalna. Taka firma na pewno udzieli nam również wsparcia w dopełnieniu wszelkich formalności i chodzi nie tylko o zabezpieczenie kontraktu, ale również o wszystkie pozostałe obowiązkowe dokumenty.

Interesuje Cię skąd czerpiemy informacje na przedstawiony w tym poście temat? Namawiamy zatem do nowej strony – tam oczekuje na Ciebie istotne źródło.

Takie fachowe doradztwo to nie tylko zapewnienie, że nasza niewiedza nie doprowadzi do powstania problemów prawnych, ale i oszczędność, można bowiem ominąć część procesów formalnych, za które w normalnych okolicznościach trzeba wnieść opłaty operacyjne.