Chciałbyś zdobyć patent na swój znak towarowy? Dowiedz się, jak dokonać rejestracji

przez | 10 lipca 2021
Nasze prawa autorskie w Internecie i nie tylko mogą chronić znaki towarowe. Przyznawane są, jeżeli wyłącznie wystąpimy ze stosownym podaniem o rejestrację. Jak trzeba ją przeprowadzić?
Na początek musimy ustalić znak, którym chcemy określać nasze towary albo usługi. Znak może mieć zarówno formę symbolu graficznego, jak również utworu czy ustalonego kształtu, który nie będzie mógł być użytkowany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy czy do wskazanego przez nas działania, dlatego należy to dokładnie określić w składanym przez nas wniosku, by otrzymać sądowi (zobacz osobiste prawa autorskie). Należy również wnikliwie zastanowić się nad hipotetycznym wykorzystaniem znaku w dalszych latach, ponieważ nie ma sposobności dopisania towarów do znaku, jaki już był zarejestrowany. Więcej na .

Wniosek musimy złożyć w odpowiednim urzędzie. Robimy to samemu albo z pomocą pełnomocnika, jakim jest tak zwany rzecznik patentowy. Jeżeli wybierzemy jego usługi, będziemy pewni umiejętnie opracowanego wniosku, a przy tym zostanie on z miejsca oceniony fachowym okiem, jakie ma szanse na zarejestrowanie. Wraz ze składaniem wniosku trzeba uregulować stosowną opłatę. Zadaniem Urzędu Patentowego jest skontrolowanie czy nasz znak może uzyskać patent oraz prowadzi w związku zsądu (zobacz rejestr znaków towarowych)ompleksowe badania. Uważnie sprawdza czy były dopełnione wszystkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, jakie były zamieszczone na liście.

Niekiedy może się okazać, iż poszczególne pozycje trzeba będzie przenieść w inne miejsce, gdyż zostaną inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Weryfikowana jest również tzw. zdolność rejestracyjna znaku, to znaczy Urząd ocenia między innymi czy znak nadaje się do obrotu określonymi towarami oraz czy nie narusza niczyich praw lub dobrych obyczajów.

Jeżeli nie pojawią się żadne zastrzeżenia, Urząd wydaje pozwolenie na opatentowanie znaku, pod warunkiem, iż zostanie uiszczona opłata rejestracyjna i opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet szesnaście miesięcy. Teraz już dowiedziałeś się, jak zarejestrować znak towarowy. Możesz zrobić to jak najszybciej, by nie okazało się, iż ktoś już Cię ubiegł i będziesz zmuszony zastanawiać się nad nowym oznakowaniem swoich artykułów czy usług.