Swoboda prowadzenia firmy to jedna z zasadniczych reguł działania państwa polskiego

przez | 12 kwietnia 2022
Niewątpliwie można stwierdzić, że Polska jest krajem kapitalistycznym. W kwestii działalności gospodarczej państwo nie narzuca zatem podmiotom obrotu gospodarczego dla przykładu tego, z kim mają rozpoczynać transakcje handlowe. Oprócz tego istnieje sposobność dowolnego wybrania typu prowadzonej działalności, ograniczona tylko w niektórych sytuacjach, jak przykładowo obrót paliwami czy tak zwane zezwolenia, które wydaje się chociażby na sprzedawanie alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych przypadkach jednak państwo wymusza pewne zachowania, co ma na celu ochronę przywilejów uczestników obrotu. Wspomnianemu celowi służą na przykład patenty. prawa (polecamy informacje) polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z konkretnego rozwiązania technicznego, ma więc na celu zabezpieczenie interesów jego wynalazcy. Państwo polskie chroni również interesy prowadzących działalność w inny sposób. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe są zabronione. Wprowadzenie regulacji prawodawczych w tym temacie ma na celu ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Można się zastanowić, co cechuje wspomniane praktyki.

Generalizując należy powiedzieć, iż są to takie działania, jakie wprowadzają w błąd lub prowadzą do tworzenia monopoli. Na przykład istnieją ograniczenia odnośnie cen, w jakich można sprzedawać produkty w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładniej regulacjom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, którą zobaczymy w telewizji jest w pełni zgodna z prawem. W reklamach przykładowo nie można odwoływać się do uczuć telewidz czy powoływać na fałszywe autorytety. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak zatem dopuszczalnymi mogą być chociażby liczne reklamy past do zębów, polecane przez dentystów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczywistość wygląda tak, iż rozwiązania prawne są w rozmaity sposób omijane, a pomysłowość twórców reklam wyprzedza obowiązujące prawo. Oprócz wzmiankowanych powyżej patentów, innym rozwiązaniem, jakie ma na celu ochronę praw podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Na przykład wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, jakie wynikają z posiadania aktywów danego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na ewentualnych inwestorów.