Podstawowy obowiązek podatnika, czyli jak prawidłowo złożyć zeznanie podatkowe.

przez | 12 lipca 2022
Każdy, kto legalnie zarabia w naszym kraju musi raz na rok wypełnić przykry obowiązek względem naszego państwa, czyli wypełnić pit i zapłacić wszystkie podatki. Jeśli jest się zatrudnionym na etacie albo prowadzi swoją firmę, to teoretycznie nic nie powinno być do dopłacania, gdyż wszystkie zaliczki trzeba przelewać w ciągu roku.

Jeśli się korzysta z jakiś odliczeń, to nawet można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, który można będzie odebrać po wypełnieniu deklaracji. Za to jeśli ktoś nie pilnował tego obowiązku lub osiągał przychody z jakiś innych źródeł, to czasami może się okazać, że po rozliczeniu wszystkiego będzie jednak jakaś kwota do wpłaty. Ustawa wyznacza termin na ostateczne dopełnienie tego obowiązku na końcówkę kwietnia, a jeśli wypada to w dzień wolny od pracy, to na kolejny dzień pracujący. Jest to nieprzekraczalny termin, a niedopełnienie obowiązku przedstawienia zeznania zakończyć się może koniecznością składania wyjaśnień przed urzędnikami skarbowymi, a najczęściej także pokaźną karą pieniężną. Sprawdź stronę Pitax i naucz się rozliczać pity.
Dokumenty

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

Deklarację wypełnić można samemu, a można również zlecić to któremuś z biur rachunkowych. W praktyce obliczenie wszystkich podatków nie należy do jakiś trudnych rzeczy, zwłaszcza że obecnie można skorzystać z wielu programów, pomagających przy tym. Jeżeli ktoś używa tego typu narzędzi, to jego praca (zobacz dzisiejsze oferty pracy) z reguły będzie się sprowadzać do podania danych osobowych i kwot, jakie zostały podane na pitach od pracodawcy .

Jeśli będą jakieś różne od dochodu czy podatek, to także należy je podać, po czym program pit sam policzy wysokość należnego podatku, jaki trzeba zapłacić na konto urzędu skarbowego. Programy do PIT przeważnie mogą drukować deklaracje, jakie wystarczy później podpisać i zanieść do urzędu. Można też ją przepisać na odpowiedni formularz, uważając tylko żeby nie popełnić pomyłki, a można również wysłać elektronicznie. Ta ostatnia metoda zyskuje coraz większą popularność, bo wszystko można zrobić z mieszkania, bez potrzeby jeżdżenia do urzędu lub wysyłania listu.