Typy sposoby pracy.

przez | 13 grudnia 2022
Sytuacja ekonomiczna w kraju coraz częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych wyjść redukujących koszty pracy oraz uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Choć z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie tychże umów może zdawać się o wiele bardziej korzystne w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, powinniśmy jednakże pamiętać, iż nie w każdym razie jest ono możliwe.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę Podstawową formą prawną, w ramach której zatrudnia się pracobiorców, jest stosunek pracy. Wiąże się on z systemem zabezpieczeń i przywilejów pracowniczych, takich jak: zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, zapłaty oraz zasiłku chorobowego, wyjątkowa ochrona niektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w szczególnych sytuacjach, obowiązek zastosowania wyznaczonych procedur przy wypowiadaniu umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-benefity-ktore-warto-wprowadzic-do-systemu-motywacyjnego). Właśnie dzięki owym przywilejom stosunek pracy jest najbardziej korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców oraz równocześnie przyczyną wysokich kosztów dla chlebodawców. Na prośbę zatrudnionego chlebodawca jest zobowiązany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę najbardziej nietypową, jednak na pewno w większości wypadków spotykaną, metodą zatrudniania pracobiorców jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Ta forma zaangażowania cieszy się ogromną popularnością u chlebodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza uprawnień jak w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Umowy cywilnoprawne zapewniają dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie dyktując przy tym minimalnych gwarancji, jakie istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu warunek minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia pieniężne realizowane w ramach takiej umowy mogą być ustalane poniżej tejże granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia całości świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, a uposażenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, tylko z tytułu pozyskania zamierzonego rezultatu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę łączący w sobie pewne cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski (kontrakt menedżerski). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z menadżerami wyższego szczebla.