Znaki towarowe – specjalny znak w dziedzinie przedsiębiorczości.

przez | 21 listopada 2021
W istocie, znaki towarowe pokazują się na rynku co dzień, a konkretniej, wtedy kiedy tworzy się nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego kosztownym substratem majątkowym, a także podstawowym elementem do reklamy wyprodukowanych urządzeń lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy pewność, że nikt inny nie będzie pobierał z nich zysków majątkowych, ani naruszał tego rodzaju symbolów.

Microsoft store

Autor: Wagner Tamanaha
Źródło: http://www.flickr.com
Za rejestrację konkretnego znaku odpowiadają np. rzecznicy patentowi z Krakowa. Biorąc pod uwagę, iż jest to duże miasto, a zakłady pracy powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest sporo. Zgłoszenie można wysłać elektronicznie czy też złożyć osobiście. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Internetową frazes znak towarowy rejestracja, z łatwością odszukamy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków przyjmą zgłoszenie za dokonane, jeśli mieści w sobie co najmniej: dane zgłaszającego, zdefiniowanie znaku towarowego, spis towarów, dla których symbol będzie przeznaczony. Kiedy po znalezieniu hasła konkurencji (polecamy witryna internetowa) towarowy rejestracja, wejdziemy na konkretną stronę, informator krok po kroku doprowadzi nas do celu. Symbolem towarowym może być: kształt, słowo, mieszanka kolorystyczna, nuta, sygnał audio, forma przestrzenna, ale tylko w przypadku, gdy w swej zawartości nie zawierają symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, a także ich nazwy oraz skrótów. Symboli będące stosowane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, oraz imion i nazwisk. Nadrzędnym celem prawa własności przemysłowej w sprawie znaków towarowych jest ochrona przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia jak również jakości towarów. Znaki towarowe są chronione, kiedy prawo zezwala właścicielowi ograniczyć konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego wykorzystania znaku handlowego, poprzez używanie złudnie podobnych znaków i etykiet.

odnośnik

Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czas utrzymywania prawa ochronnego na symbol towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo (Szukasz pomocy prawnika? Polecamy – artur żarnowski adwokat od rozwodów) może zostać na wniosek przedłużone dla wszystkich bądź części towarów, na następne okresy dziesięcioletnie. Jest to niesłychanie ważny element promocyjny każdej marki czy zakładu pracy. Ważne jest w związku z tym, aby ubezpieczyć go przed niepożądanym działaniem osób trzecich. Polecamy artykuł: