Narzędzia zarządzania firmą, które mocno pomagają

przez | 7 marca 2022
BI to zamienianie danych w informacje, zaś danych w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązania business intelligence pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili nieodzownych danych. Środowiska analityczne gromadzą oraz integrują dane z przeróżnych źródeł, przetwarzają je w przystępny oraz zrozumiały sposób oraz udostępniają odbiorcom. Zyski osiągane dzięki wdrożeniu tego rozwiązania : szybkie udostępnianie informacji, zwiększenie przychodów, niższe koszty, optymalizacja działań.

Praca przy komputerze

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Zastosowanie systemu business intelligence pozwala na uzyskanie przewagi strategicznej ponad konkurencją. Proces wdrażania złożony jest z następujących składników: realizacja analizy biznesowej oraz technologicznej, sporządzenie planu hurtowni informacji a także systemu analitycznego, dostarczenie instrumentów informatycznych jak też sprzętu, instalacja, implementacja procesu zasilania informacji.

O korzyściach wynikających z użycia rozwiązań business intelligence, biznesmeni mówią sami. Najczęściej wymieniane są takie czynniki jak powiększenie rentowności, redukcja kosztów działalności, udoskonalenia organizacyjne, rozszerzanie rynków zbytu, ulepszenie jakości produkcji. Zdaje się więc, iż stosowanie controllingu jest niebezcelowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Narzędzia te umożliwiają projektowanie oraz analizowanie otrzymanych wyników w wielopoziomowych układach podmiotowym, przedmiotowym jak też rodzajowym kosztów, jakie wspomaga podjęcie decyzji strategicznych i taktycznych. Dzięki temu możemy kształtować politykę cenową opierając się na analizie progu rentowności, obserwować, które centra kosztowe (http://efematic.pl/) (towary, kontrakty, plany) są dla przedsiębiorstwa rentowne, oceniać gospodarność indywidualnych ośrodków odpowiedzialności (wydziałów, pionów), eliminować „szare strefy” kosztów nieproduktywnych.

Zebranie pracowników

Autor: Manchester University Maths
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie przez controlling wspieramy odpowiednim systemem informatycznym, który dostarcza ważkich, z punktu spojrzenia zarządzających, danych o aktywności przedsiębiorstwa. Ewidencja zdarzeń gospodarczych powinna umożliwiać uzyskanie informacji do wielowymiarowego projektowania i przeglądania wydatków i zysków. System business intelligence kreuje w powiązaniu z pozostałymi rozwiązaniami pełny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.