Co powinien znać właściciel firmy? Konieczna widza i narzędzia przydatne dla przedsiębiorców.

przez | 13 lipca 2022
Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o dwa typy należności: dietę i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet liczy się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku gdy podróż służbowa wynosi do 12 h – przysługuje 50% diety, ponad 12 h – należy się dieta w pełnej wysokości. Natomiast gdy podróż trwa dłużej niż 24 h, za każdą dobę należy się cała dieta, natomiast za niepełną, ale rozpoczętą dobę, to jest od 8 h – przysługuje 50% diety, ponad 8 h – przysługuje dieta w pełnej wysokości (dieta na podróż służbową). Inaczej rozlicza się wysokość diety w czasie podróży za granicę. Należy pamiętać też, że kwotę diety zmniejsza się częściowo o koszt bezpłatnego wyżywienia.

Sposób obliczania należności z tytułu diety i wysokość diety w danych krajach reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby uprościć sobie obliczenia przedsiębiorca może skorzystać z internetowych kalkulatorów takich jak na przykład kalkulator diety zagranicznej. Jak nadmieniono z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o zwrot kosztów: paliwa, biletów, noclegów innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Ten odsyłacz (https://notariuszpokojski.pl/umowa-przedwstepna-u-notariusza) kieruje do materiału, jaki zawiera wyjątkowe treści – zapewne Cię zainteresują i będą użyteczne.

W przypadku podróży samochodem można skorzystać z kalkulatora ryczatłowego, który uwzględnia obecne stawki za km przebiegu pojazdu stosowanego w celach służbowych.

Oprócz przepisów oraz narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, przedsiębiorca powinien również znać obowiązki podatkowe. Tutaj również istnieją przydatne dla przedsiębiorców narzędzia jak na przykład kalkulator odsetek ustawowych, pozwalający obliczyć wysokość odsetek wynikających z zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek podaje odsetki na podstawie zobowiązania, obowiązującego terminu oraz daty rzeczywistej zapłaty- wFirma. W sieci odnaleźć można także kalkulator wynagrodzenia, pozwalający obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na ZUS i zaliczkę na podatek.

podatki, rachunki, obliczenia

Źródło: pixabay.com

Każdy właściciel firmy powinien także wiedzieć przezornie jak ogłosić upadłość. Kwestie dotyczące ogłoszenia upadłości opisuje ustawa tj. Prawo upadłościowe i naprawcze.https://kancelaria-cpr.pl/ adwokat sprawy rodzinne warszawaJednakże to jak ogłosić upadłość i gdzie złożyć odpowiednie wnioski to ostateczne pytania, ale w pierwszej kolejności właściciel firmy powinien orientować się jakie są konsekwencje wynikające z ogłoszenia upadłości (wFirma). Na te i inne pytania najlepiej odpowie doradza prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.