Pomoc w odprawie celnej, czyli procedury są naprawdę wyjątkowo skomplikowane

przez | 26 lipca 2021
Towary, które są sprowadzane spoza terenu Unii Europejskiej podlegają odprawom celnym. Taki sam obowiązek spoczywa również na osobach, które przewożą towary przez terytorium państw wchodzących w skład Unii Europejskiej tranzytem.

Odprawa towarów często zajmuje mnóstwo czasu. Na ogół wiąże się ona także z obowiązkiem płacenia

transport lotniczy

Autor: US Army Africa
Źródło: http://www.flickr.com

podatku VAT. Bardzo dużo firm, które sprowadzają towary: oferta pod linkiem spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej chciałoby płacenie podatku maksymalnie opóźnić, a nawet uniknąć jego płacenia całkowicie. Jest to teraz możliwe, jeśli skorzystają one z możliwości przeprowadzenia importowej odprawy celnej towarów na terenie państwa niemieckiego. Zajmie się tym przedstawicielstwo fiskalne. Wspomniane przedstawicielstwo fiskalne dokonuje odpraw celnych towarów, które są sprowadzane do Polski. Zobacz więcej: ITL OMEGA. Po zaliczeniu odprawy możliwy staje się ich transport Niemcy Polska, przedsiębiorca odnosi szereg korzyści związanych z mniejszymi kosztami odprawy niż gdyby zrobił to na terenie naszego kraju.

Znajdujące się tu uwagi z serwisu (https://www.adwokat-wroclaw.com.pl/odprawy-pieniezne) to cenne źródło informacji – na pewno Cię zainteresuje, ponieważ odnosi się tematyki poruszonej w tym tekście.

Korzystając z usług przedstawicielstwa fiskalnego, transport Niemcy Polska trwa zdecydowanie krócej, oclony na terenie Niemiec towar dowożony jest do odbiorców o wiele szybciej (więcej informacji: Firma ITL OMEGA). Każde państwo ma odrębną politykę celną. Tego rodzaju politykę prowadzą także regiony, w przypadku kontynentu europejskiego tego rodzaju regionem jest Wspólnota Europejska. Prowadzenie polityki celnej związane jest z koniecznością płacenia cła przez osoby, które transportują do kraju ,w którym mieszkają towary , które wyprodukowano na terenie innych państw.

transport

Autor: Sunset Removals
Źródło: http://www.flickr.com

Odkąd Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wszystkie produkty, nawet te, których nie wytworzono w Unii, mogą być bez żadnych kłopotów przewożone w obrębie państw będących członkami Wspólnoty. Możemy kupione towary odprawiać nie tylko w polskich urzędach celnych, ale skorzystać z usług przedstawicielstwa fiskalnego i przed dostarczeniem ich do naszego kraju odprawić w jednym z krajów Unii Europejskiej. Z możliwości tej decyduje się korzystać mnóstwo importerów, ponieważ taka odprawa jest po postu szybsza i kosztuje mniej. Zasady przywozu oraz wywozu towarów z państw członkowskich Unii oraz z krajów, które do niej nie weszły reguluje Prawo Celne oraz Wspólnotowy Kodeks Celny. We wszystkich krajach , które są członkami Unii obowiązuje dokładnie taka sama taryfa celna.