Najważniejsze zasady analizowania ogromnych ilości informacji w bazach, różnice pomiędzy systemami ERP i BI

przez | 1 czerwca 2022
Rozwój współczesnych metod informatycznych sprawił, że w firmach zaczęło się pojawiać coraz więcej danych. Większe już kilkanaście lat temu miały wdrożone wydajne programy zarządzające ERP, w których na bieżąco były i nadal są zapisywane wszystkie zdarzenia gospodarcze. Przy dobrej konfiguracji systemu ilość gromadzonych danych jest bardzo duża, więc pojawiła się potrzeba ich sprawnego analizowania, i to na różnych płaszczyznach.

Osoby zajmujące się zarządzaniem zaczęły czuć pewne ograniczenia, jakie zaczęły się pojawiać w najlepszych nawet pakietach ERP, gdyż często nie była w nich dostępna bardziej przekrojowa analiza danych. Wynikało to przede wszystkim z budowy takich systemów, ich podstawową rolą jest zbieranie i przetwarzanie bieżących informacji, a wszelkie analizy operują tylko na tych danych, jakie już wprowadzono. Lecz równocześnie nie pozwalają na nic więcej, jeżeli w czasie wykonywania operacji gospodarczej jakieś dane nie zostały wprowadzone, to ich wykorzystanie później możliwe nie było.

Chcąc dać sobie radę z takimi ograniczeniami, zaczęły się pojawiać systemy – system oddymiania klatek schodowych big data, zwane też popularnie Bussinnes Inteligence. Ich idea była zupełnie odmienna od programów ERP, lecz miały one wykonywać zupełnie inne rzeczy. Pierwszą różnicą jest sposób gromadzenia informacji. Przy systemach BI informacje otrzymane na przykład z modułów ERP lub innych źródeł są transformowane do właściwego formatu i później ładowane do bazy. Zdarza się czasami, że liczba informacji może się zwiększyć parę razy w porównaniu z danymi wyjściowymi, lecz jest to celowe działanie. Więcej na ten temat: .

Przez to, że informacje dostępne będą w dużo większym zakresie, to także możliwości ich analizy są dużo większe. W rzeczywistej pracy z reguły takie dane są uzupełniane raz na pewien czas, nie tak jak w programach ERP w sposób ciągły, lecz to akurat spokojnie może tak być. Najważniejsze jest, żeby zostały one właściwie obrobione i zapisane w odpowiednim formacie, bo przez to da się je wydajnie przetwarzać.