Audyt personalny i coaching dla menadżerski przydatny w pracy.

przez | 10 lipca 2021
Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych osób pracujących, całych sekcji jak i procedur Human Resources stosowanych w organizacji. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi szef zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w firmie.

coaching

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny ma obejmować także ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych działach oraz ocenę stosowanych metod na przykład motywacji, ich potrzeb.

Zobacz dodatkowo te niebanalne wskazówki (https://certo.waw.pl/uslugi/kadry-i-place/), które przeczytasz pod tym linkiem – one także opisują niniejsze zagadnienie.

Głównym celem audytu jest zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich egzystować. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie kompetencji, motywacji pracowników oraz – klikaj – ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny jest odpowiedzią na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników – .

Przed managerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania – odpowiadają za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą stale podwyższać swoje umiejętności, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze HR.Jest wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Jednak metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się sporą skutecznością oraz trwałością wprowadzanych modyfikacji.

Coaching menedżerski w jednym zdaniu można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania odpowiednich zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.Są dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Kluczowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający teamem powinien posiadać wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz przydzielaniu zadań, powinien również nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodologią ulepszania kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.