W jaki sposób powinna przebiegać coroczna inwentaryzacja, jakiego rodzaju narzędzia mogą się przy tym przydać

przez | 2 grudnia 2021
W przypadku firm które mają jakieś środki trwałe, materiały lub produkty na sprzedaż końcówka roku wiązać się będzie z obowiązkiem wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy, dla wszystkich elementów majątku firmy zostały ustalone oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania takich spisów i trzeba ich pilnować. Podstawową rolą wykonania inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Jednak często się okazuje, że w ciągu zwykłej pracy nastąpiły jakieś pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu było rejestrowane w programie lub zdarzały się jakieś kradzieże. I właśnie celem inwentaryzacji będzie skontrolowanie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co będzie w systemie, więcej ewidencja online.

Musisz znaleźć inne podobne artykuły? Jeżeli tak, ta wyczerpująca treść (https://pietak.pl/specjalizacje/mediacje-i-negocjacje) jest godna uwagi, gdyż dotyczy pokrewnej problematyki.

Jeśli będą jakieś niezgodności, to po pierwsze trzeba wprowadzić dokumenty, jakie je skorygują, a później wyjaśnić skąd się one wzięły.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie stanu faktycznego majątku firmy. Jest też metodą na to, żeby znaleźć różnego rodzaju niegospodarności czy próby działań zatrudnionych na szkodę firmy. Jeśli jednak chce się ją wykonać w odpowiedni sposób, to należy przygotować się do tego odpowiednio i dobrze zaplanować wszystkie prace. Spis chaotycznie wykonany, bez dobrego zaplanowania i z pominięciem ustalonych reguł zwyczajnie będzie stratą czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego zakończeniu będzie bałagan, który nie na pewno nie pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu firmowego majątku. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji przydatne są różnego rodzaju narzędzia, przykładowo takie jak program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą można w prosty sposób przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, to znaczy arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a także wprowadzić różnice, jakie zostaną znalezione.

Jeżeli propozycja firmy jest dla Ciebie ważna, to przejrzyj ofertę, który Ci sugeruje. Na pewno jest tym, czego już długi czas poszukujesz.