Od jakiego rodzaju czynników uzależniona jest płynność przedsiębiorstwa?

przez | 8 stycznia 2022
Troską każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie płynności finansowej własnej firmy. Czy uda się to zrobić uzależnione jest chociażby od tego, jaki jest poziom kapitału obrotowego firmy.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każda firma ma swój majątek o charakterze obrotowym. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania finansowe, które firma jest winna dostawcom, należności z wobec banku na skutek zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów, pieniądze wydawane na wypłatę wynagrodzenia pracowników , a także składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki powstanie kapitał obrotowy przedsiębiorstwa . Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu aktualnych aktywów firmy od zobowiązań o charakterze krótkoterminowym, które posiada firma. Kapitał obrotowy netto musi być większy niż majątek trwały przedsiębiorstwa. Do cieszących się największą popularnością środków płatniczych należy pieniądz. Funkcje pieniądza są różnorodne. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe i transakcyjne.więcej pit projekt pit projektW wielu przypadkach pieniądz spełnia również funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo dużo firm, które funkcjonują na rynku potrzebują do realizacji swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Zdecydowana większość przedsiębiorców kupuje legalne oprogramowanie (Cena biznesu). Znajdują się jednak i tacy biznesmeni, którzy pomimo zagrożenia wysoką karą decydują się kupić nielegalne oprogramowanie w firmie. Stosowane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeżeli zostanie ujawnione pociąga za sobą odpowiedzialność o charakterze karnym. Właściciel przedsiębiorstwa, który odważył się na zainstalowanie na będących własnością firmy komputerach pirackiego oprogramowania złamał obowiązujące na terenie naszego kraju prawa autorskie. Właściciel oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawa karnego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zainstalować na wykorzystywanych w firmie komputerach nielegalne oprogramowanie nie tylko straci sprzęt komputerowy, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności , która ma charakter karny. Może być ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia. Nie warto więc instalować nielegalnego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem przekształcić się w bardzo duże kłopoty. Musi wiedzieć o tym każdy, kto decyduje się na zakup pirackiego oprogramowania do własnej firmy (funkcje pieniądza).