Co należy znać, pragnąc się prawidłowo wywiązać z rozliczenia corocznego z Urzędem Skarbowym?

przez | 4 listopada 2021
Nowy rok niesie kolejne podatkowe zmiany. Wśród tych zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Pewna część podatników zostanie zobligowana do zmiany obecnego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla podania specjalnego rachunku bankowego, na który trzeba odprowadzać podatek. Gdyż każdy bez wyjątku Skarbowy Urząd ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych zobacz kompletną ofertę na tej stronie jest regulowana w ordynacji podatkowej. w sytuacji, gdy przepisy podatkowej ustawy nie mówią inaczej, miejscową właściwość organów podatkowych się ustala na podstawie miejsca zameldowania bądź adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba także pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie przedłożonego paragonu. Jeśli właściciel sklepu posiada kasę fiskalną, to nabywca, prowadzący gospodarczą działalność musi otrzymać paragon. Tak więc faktura na podstawie paragonu poznaj tutaj powinna być od razu wystawiona.

Jeśli taki tekst Cię zaintrygował, to bez wahania kliknij ten link – ta unikalna strona (https://www.angelka.pl/) zapewne również okaże się dla Ciebie ciekawa.

Jednak zdarza się niejednokrotnie tak, iż przedsiębiorca dopiero po pewnym czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje fakturę na pozyskany jakiś czas temu produkt. Ordynacja podatkowa mówi, iż faktura na podstawie paragonu powinna być zrobiona na żądanie każdego klienta. Jednakże po upływie 3 miesięcy nie ma już tego typu obowiązku.

Pamiętaj, że wnikliwe opracowanie to nierzadko najlepsze źródło danych? Tak jest i w tym wypadku – kiedy klikniesz ten odnośnik, znajdziesz podobne użyteczne materiały.

Z kolei ustawa o VAT i rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o konieczności dostarczania faktur w czasie do 7 dni od wykonania usługi lub wydania klientowi towaru. W rzeczywistości pierwszą zasadę stosuje się dla klientów indywidualnych z kolei drugą w przypadku firm oraz ludzi którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Rozliczając się corocznie ze Skarbowym Urzędem koniecznie trzeba również pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – więcej pomocnych wskazówek. Takiemu odliczeniu podlegają składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe oraz ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS można dokonać, w sytuacji, gdy zostały te składki potrącone w podatkowym roku poprzez płatnika ze środków danego podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.