Jeśli jesteś przedsiębiorcą, powinieneś być świadom swych zobowiązań oraz udogodnień, z których można skorzystać. To bardzo istotne!

przez | 25 maja 2022
Działalność gospodarcza w Polsce regulowana bywa licznymi przepisami prawnymi oraz podatkowymi, a obowiązkiem przedsiębiorcy okazuje się znać je i postępować według ich wytycznych. Określone przepisy regulują zarówno sprawę odprowadzania podatków i przeprowadzania różnorodnych odliczeń, jak również dokumentowania dokonywanych transakcji i wypełniania obowiązków względem zatrudnionych pracowników. Warto poznać te przepisy, żeby być pewnym, że postępuje się prawidłowo.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy jesteś świadom jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat okazuje się rachunkiem wystawianym przez podatnika vat dla kontrahenta kupującego artykuły albo korzystającego z usługi. Przepisy dokładnie normują, co powinien zawrzeć taki dokument. Faktura vat bywa wystawiana w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał jest kierowany do klienta, a jego kopia dla sprzedawcy. Ponadto na dokumencie powinna znaleźć się adnotacja potwierdzająca przeprowadzenie transakcji albo wykonania usługi, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz kwotę podatku, sumę należności, jak też dane tyczące przedsiębiorcy i kupującego. W wielu przypadkach sporządza się faktury papierowe, niemniej coraz częściej spotyka się faktury elektroniczne.

Można odliczać składki zus, dowiedz się, jak to uczynić

Warto wiedzieć, że jest możliwość dokonania odliczeń składek zusowskich płaconych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Przepis ten dotyczy tak i pracowników, jak także właściciela firm. Z informacjami dotyczącymi wysokości składek można zaznajomić się w witrynie internetowej zus odliczenia można dokonać tylko w wypadku składek uregulowanych. Należy też mieć na uwadze, że składki można odliczyć jedynie w roku ich opłacenia, nawet gdy dotyczą składek zaległych. Możliwość dokonania odliczenia nie przechodzi na następny rok.rzuć okiem na (przejdź do oferty)

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznawaj obowiązki pracodawcy

Właściciel firmy zatrudniający ludzi posiada wobec nich określone obowiązki, które normuje kodeks pracy. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy zaliczamy obowiązek zatrudniania i obowiązek wypłacania o czasie wynagrodzenia za pracę. Zatrudnione osoby mogą liczyć ze strony pracodawcy również na darmową profilaktykę lekarską, szacunek i zachowanie godności w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić zatrudnionym osobom jak najlepsze warunki do wykonywania zadań, jak też możliwość podnoszenia kwalifikacji.