Rozwój zawodowy jako postęp osobisty – twoja pierwsza profesja

przez | 26 lipca 2021
Rytm transformacji cywilizacyjnych, głównie w wyniku rozwoju technologicznego powoduje, że istota ludzka musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i dopasowywać się do śmiałych wyzwań i wymagań. Wiąże się z tym stałe modyfikowanie i poszerzanie dotychczasowych obszarów, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w postęp własny jednostki i często stanowi istotną część funkcjonowania człowieka. Często też czynności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

trafiają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają fachowości pracownika o nową wiedzę, biegłości, oraz eksperymenty, niekoniecznie bezpośrednio połączone z praktykowaną pracą, aczkolwiek być może w którymś momencie potrzebne w jej czynieniu.

Kliknij na sensowny serwis www (https://inoffice.pl/sale-konferencyjne/), a zgłębisz dane na omawiany temat jeszcze w większym stopniu – zapewne będą nieprzeciętne i kompletnie Cię wciągną.

Rozwój zawodowy dokładnie wiąże się z rozwojem osobistym, albowiem są to procesy, które w jakimś okresie egzystencji płyną równolegle, przenikają się i wzajemnie na siebie oddziaływają. Przez różne rodzaje dokształcania i pobudzania rozwoju pracownik osiąga poziom fachowości niezbędny na lepszych posadach, co otwiera mu dalszą drogę awansu zawodowego.

Więcej –

Większa część pracowników w organizacjach uczestniczy w oferowanych przez firmę kursach, indywidualnie poszerza różnorodność swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, czy studiach podyplomowych, sięga także po specjalistyczną prasę, poszukuje informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to w szczególności istotne jeżeli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi trzeba poświęcić więcej uwagi, trzeba bardziej ukierunkowywać jego rozwój.

Warty uwagi artykuł, czyż nie? Jeśli tak myślisz, to oprócz tego zobacz treść w serwisie, którą też bez wątpienia uznasz za pożyteczną.

Istotne jest też, żeby we wczesnym okresie pracy ośmielać pracowników do uczestniczenia w różnego typach aktywności rozwojowych.

Zobacz również:

Rozwój zawodowy to proces wykorzystywany do stworzenia możliwości modyfikowania zawodowych zamiłowań i zdolności pracowników. W czasach kultu profesjonalizmu należy dołożyć wszelakich działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji powinno wpłynąć do rozszerzania wiedzy i zdolności w wyznaczonym obszarze, a co za tym idzie rozwój kariery zawodowej.