Rozwód to nadzwyczaj trudny temat

przez | 9 marca 2022
Decyzja o rozwodzie to niezwykle przykry temat dla współmałżonków. Rozwód jak i połączone z tym działanie sądowe stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doznanie. Rozwód to rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest możliwości na kontynuowanie związku. Wymogiem pozwalającym na otrzymanie rozwodu jest stały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
O rozwód ma możliwość wystąpić każdy z współmałżonków i dostarczyć pozew w Sądzie. Dobrze napisany pozew o rozwód – więcej info – zapewnia możność zdobycia wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia dobrej argumentacji i roztropnego podejścia do zjawiska rozwodu zarówno przez małżonków jak i ich pełnomocników. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego znamionuje zaprzestanie pomiędzy partnerami wszelkich więzi jakie muszą znamionować typowe i normalnie funkcjonujące związki małżeńskie.

Więcej na ten temat: Magdalena Grześkowiak

Znaczy to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozpadu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odnowienie więzi scalającej małżonków. Zdarza się, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński, ale nie żywią z owego tytułu do siebie urazy ani żalu. Pragną się rozstać kulturalnie, uczciwie podzielić dostatek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie żył osobno i miał własne życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest doskonałym rozwiązaniem związku małżeńskiego – czytaj więcej.

Sąd zajmuje się również kwestią nieletnich dzieci małżonków, jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd wymienia, któremu z rodzicieli powierzyć władzę rodzicielską. Oprócz tego jeżeli idzie o nieletnie dzieci stron, sąd wymienia też w wyroku rozwodowym, w jakiej wielkości każdy z współmałżonków jest zobowiązany opłacać alimenty. Wystąpienie o rozwód to początek długiej drogi.

Rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozstrzygnięciem w wypadku gdy mąż i żona decydują się na pojednawcze rozstanie. Jednak to w jaki sposób rozwikłać kłopot najpoprawniej poradzi adwokat. To on zadecyduje jakie rozstrzygnięcie będzie najodpowiedniejsze w konkretnym przypadku.