Jakimi sposobami należy zarządzać projektami, aby odniosły one sukces, zalety metodologii Prince2.

przez | 16 września 2021
Każdy projekt, czy będzie to wybudowanie autostrady, napisanie programu informatycznego czy próba wprowadzenia jakiegoś nowego towaru do sprzedaży musi się składać z kilku etapów. O tym, jakie to będą etapy będą przeważnie decydować osoby zarządzające tego typu projektami, pozostaje postawić tylko pytanie, czy takie decyzje za każdym razem były słuszne i potrzebne?

szkolenie prince2

Autor: US Department of Education
Źródło: http://www.flickr.com

Historia pokazuje bardzo dobrze, że wiele ważnych projektów już w chwili zaczęcia skazanych było na niepowodzenie, właśnie dlatego, że podejmowano nietrafione decyzje w ich trakcie, które stały się później przyczyną porażki. Osobną sprawą będzie przeanalizowanie, dlaczego tak się stało, czy zawinili mało kompetentni pracownicy, naciski ze strony innych decyzyjnych osób albo po prostu bałagan organizacyjny, który na każdym kroku spotkać można w niejednej firmie. Niestety bardzo często to właśnie ten ostatni czynnik i brak jakiegokolwiek planowania były podstawową przyczyną klęsk w projektach, jeśli decyzje podejmowano przypadkiem, w wyniku impulsów lub niekompletnych informacji, to trudno się dziwić, że się to kończyło w taki sposób.

W czasie małych i dużych projektów najważniejszą kwestią będzie właściwe zarządzanie nimi. Z tego też powodu w ostatnich latach wymyślono kilka różnych koncepcji które się starają unormować sprawę zarządzania projektami, a zalicza się do nich Prince2.

szkolenie prince2

Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Metodologia ta zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza wśród kadry managerskiej i kierowników projektów, właśnie przez to, że pozwoli na czytelne zdefiniowanie całości i później kontrolę na każdym etapie. Dzięki Prince2 można dokładnie ustalić, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkim, kto podejmuje kluczowe decyzje i jak ma się przedstawiać przepływ informacji. Dokładnie są także określane zadania kierowników odpowiedzialnych za poszczególne części projektu. Dzięki dokładnemu sprecyzowaniu całości w pierwszej kolejności projekty stają się dużo bardziej przejrzyste.

Nie chcesz zakończyć intrygującego zagadnienia na jednym poście? W takim razie zapraszamy do nowych – kliknij w link (https://www.workservice.pl/praca/magazyn/niemcy/) i wejdź na podobną stronę.

Niezwykle ważne jest też, że kierowanie nimi w odpowiedniej metodologii, którą sprawdzono w wielu innych przypadkach, daje znacznie większe szanse na sukces.