Co to jest kontrakt menadżerski?

przez | 26 lipca 2021
Umowy cywilnoprawne kojarzą się w naszym kraju raczej niezbyt dobrze i kojarzone są przede wszystkim z umowami zlecenie i o dzieło. Kontrakt menadżerski też jest podobnym typem umowy, mimo to dużo bardziej prestiżowym. Ponadto, dotyczy głównie kierowników wyższego szczebla. Czasami błędnie utożsamiany jest z umową o pracę, mimo że w rzeczywistości dużo się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz całkowity koszt pracodawcy) menedżerski niekiedy jest nazywany umową o zarządzanie. Przedsiębiorca zawiera ją z menadżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do podejmowania znaczących decyzji w przedsiębiorstwie. Zwróćmy uwagę, iż, kontraktu menedżerskiego nie określają tak naprawdę żadne przepisy. Dlatego strony mogą w nim ustalić cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.

prawo

Ważne tylko, aby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Z powyższego można trafnie zauważyć, iż zawarcie kontraktu menadżerskiego zapewnia nieporównywalnie większą niezależność w wykonywaniu zawodu niż w sytuacji zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu powinniśmy zawsze rozważać pod kątem danego przypadku: zakresu obowiązków oraz predyspozycji pracownika zobowiązującego się przejąć te zadania do wykonania. Rad przy konstrukcji umowy menadżerskiej udzieli przedsiębiorcy kancelaria prawa pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, umowę o zarządzanie obowiązują dokładnie takie same zasady jak umowę zlecenie. Toteż z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Problem pojawia się, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i to w jej ramach realizuje kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.

kontrakt menedżerski

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

W takich sytuacjach odprowadza więc już ZUS (zobacz zlecenie zus) od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o zarządzanie jest korzystnym pomysłem dla firmy. A jeśli wyniki poczynań menedżera nie będą zadowalające dla pracodawcy, umowę można po prostu rozwiązać bez obawy o ewentualną ingerencję sądu pracy – więcej.