Do przeczytania sprawy dla osób pracujących.

przez | 11 października 2022
W artykule wyjaśnione zostaną interesujące kwestie dla pracowników. W artykule opisana zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terytorium kraju, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez stosowną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, iż za uszkodzenia albo szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają jedynie urządzenia określone w stosownych przepisach prawa. W Polsce obowiązkowemu przeglądowi homologacyjnemu podlegają wszystkie pojazdy mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Koszt takiego przeglądu w poszczególnych przypadkach może wynieść 5000 €. Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – używa się go do remontowania budynków lub lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia odpowiedniej stawki VAT, znaczenie mbudowlane – poznaj szczegóły -określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Obniżoną 8% stawkę VAT używa się do dostawy, budowy, remontowania, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowania obiektów budowlanych lub ich części które zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT zależy od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach zbiorowego mieszkalnictwa jako całości – to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotycbudowlane – link -ą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych oraz odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej stosuje się vat 8%, natomiast do usług które wykonuje się w części niemieszkalnej – vat wynosi 23%.

Pracę świadczoną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy wykonanej przez niego w ramach etatu. W zamian za nadgodziny można m.in. udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się przepisami uregulowanymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się zależnie od tego, czy wystąpił o nie pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. Kodeks Pracy Stanowi, że gdy z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca udziela mu czasu wolnego w tym samym wymiarze. To znaczy, iż za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. W przypadku kiedy udzielenie czasu wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymuje 1,5 h czasu wolnego od pracy.