Kto może pracować jako tłumacz przysięgły?

przez | 26 lipca 2021
Tłumacz przysięgły to jednostka ludzka zaufania publicznego, która zajmuje się przykładowo tłumaczeniem dokumentów urzędowych i procesowych, potwierdzeniem odpisów wykonanych poprzez inne postaci albo uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych. Tłumacz przysięgły oferuje swe usługi zarówno jednostkom prywatnym, jak również instytucjom i organom państwowym – trybunałom, policji, prokuraturze itp. Aby pracować jako tłumacz przysięgły powinno się realizować konkretne wymagania i gładko zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

tłumaczenie
Żeby zostać tłumaczem najpewniej trzeba posiadać polskie obywatelstwo, znać język polski i posiadać całościową zdolność do czynności prawnych. Jednostka ludzka, pragnąca realizować tłumaczenia przysięgłe, nie może być też karana za przestępstwa fiskalne, spowodowane umyślnie bądź niechcący. Dodatkowo koniecznie należy skończyć studia wyższe magisterskie, zaś ostatnim warunkiem jest korzystne zdanie egzaminu pisemnego oraz ustnego na tłumacza, o czym napomknęliśmy już trochę wcześniej.

Źródło informacji:

W jaki sposób wygląda test na tłumacza przysięgłego? Test ten składa się z dwóch części. Najpierw robi się tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy (jeśli chcemy realizować tłumaczenia angielskie będzie to rzecz jasna język angielski) i z języka obcego na język polski.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com

Później robi się takie same tłumaczenia z tą różnicą, iż są to tłumaczenia ustne. Żeby zaliczyć sprawdzian, trzeba otrzymać pozytywny wynik z obu jego części. Jeśli egzamin zostanie zdany z pozytywnym, dobrym wynikiem, wtedy pozostaje jedynie wpis na listę tłumaczy przysięgłych, który przebiega po złożeniu wcześniejszego ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.

W tym artykule są bardzo ciekawe informacje, ale gdy chcesz zgłębić więcej, odszukaj także (http://panko.pl/) pozostałe dane, jakie są dostępne tutaj.

Tłumacze przysięgli muszą wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem, wskutek tego tłumacz przysięgły musi być jednostką uczciwą, rzetelną oraz sumienną. Do swojej pracy zawsze winien podchodzić niezwykle sumiennie, równocześnie musi dochowywać tajemnicy zawodowej oraz przestrzegać etyki zawodowej. Podczas robienia swoich obowiązków winien zachowywać neutralność.

Źródło: tłumaczenie (http://www.zelwak.pl/) przysięgłe w ofercie biura tłumaczeń Nowkom