nadzór dotyczący zużycia energii, ohsas 18001

przez | 18 listopada 2022
W licznych firmach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Czasami mylone są z inspekcją. Jednak istotna różnica polega na tym, że kontrola ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wytypować osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, żeby wykorzystać je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Natomiast audyt ma zapobiegać powstawaniu pomyłek. Polega na sporadycznym badaniu poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa względnie przebiegu procesu, nie szuka winnych powstałych niedociągnięć. Na zakończenie tworzone są propozycje, jakie mają służyć ulepszeniu postępowania procesu produkcyjnego.Temat zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na spadek kosztów wytwórczości, ale dodatkowo ma duży wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny. Jest to ocena i analiza bieżącego stanu kupowania prądu. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć pomniejszających zużycie prądu. Audyt energetyczny > audyt energetyczny przedsiębiorstwa może dotyczyć całości energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, toków wytwórczych lub wybranych kwestii np. audyt chłodzenia. Intencją audytu energetycznego jest ustalić ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i określenie ich rentowności.

skuteczny audyt energetyczny

Audytor powinien wysunąć ofertę podjęcia inwestycji posiadającej na celu rozsądne zużycie energii. Jako osoba fachowa stwierdza, które zmiany są opłacalne a także które rozwiązania techniczne wykorzystać. Ostatnimi laty wielki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w fabrykach mają normy określające wymagania dotyczące systemów rozporządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy systemów zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> ohsas 18001 – więcej…). Jest to ogólnie dopuszczany i cieszący się popularnością program kierowania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując państwa zachodnie widać, że zastosowanie norm OHSAS 18001 przyłożyło się w dużej mierze do obniżenia liczby wypadków. W państwach,które usprawniły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy współczynniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od średnich wskaźników. Korzyści wynikające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie sposobów zapobiegania wypadkom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.