Jak angażować załogę zarządzającą w przedsiębiorstwie?

przez | 26 lipca 2021
Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest najprostszym obowiązkiem, wymaga specjalistycznej wiedzy i praktyki z zakresu ekonomii, zarządzania oraz logistyki. Osoba zajmująca stanowisko menadżerskie powinna też mieć zdolności organizacyjne i przywódcze. Studenci ekonomii na pierwszym roku studiów dowiadują się, iż świetny manager może zarządzać każdą firmą. Jest to prawda, aczkolwiek oczywiście znajomość specyfiki zakładu, którym będzie się zarządzać jest ponadprogramową zaletą.

pracownicy

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Menadżer nie musi być posiadaczem przedsiębiorstwa. Nierzadko jest to najęty specjalista który ma do wykonania konkretne zadanie, maksymalizacje zysku przedsiębiorstwa przez przeróżne działania a także bieżące kierowanie przedsiębiorstwem. Zatrudnienie specjalisty łączy się z sygnowaniem umowy. Z punktu widzenia prawnego układ taki jest podobny do umowy zlecenia. Rozstrzygnięcia Najwyższego Sądu Administracyjnego jasno uściślają, że umowa taka ma charakter cywilny analogiczny do umowy (zobacz przelicznik wypłaty) zlecenia, posiada jednakże dużo szerszy zakres. Jednym z problemów które stoją przed uczestnikami umowy są podatki.

Kontrakt menedżerski z VAT zazwyczaj stosuje się w wypadku gdy umowa wspomniana podpisana jest z podmiotem gospodarczym, w takim przypadku traktuje się tą umowę jak zwykłą usługę (tak samo jak zleca się usługi rachunkowe zewnętrznej jednostce). Musimy za tą usługę zapłacić stosowny podatek. Kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-prace-na-okres-probny-wzor-z-omowieniem) menedżerski z VAT poza określeniem stawki podatku zawiera też dalsze regulacje, między innymi wachlarz obowiązków jak też praw menadżera, strategie oceny pracy oraz dalsze, częstokroć szczegółowe rozwiązania.

pracownicy

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Co zrozumiałe nie jest to umowa podlegająca ustawie o prawie pracy, nie stosują się zatem bezpośrednio jego przepisy do tego rodzaju umów, ale nic nie stoi na przeszkodzie by kontrakt menedżerski z VAT zawierał regulacje analogiczne (dla przykładu długość urlopu wypoczynkowego bądź ekwiwalent za urlop wypoczynkowy sprecyzowany w sposób odpowiadający stronom umowy). Umowa ta standardowo mieści klauzulę o zakazie konkurencji. Zobowiązuje ona menadżera w zamian za nieco wyższe pobory albo inne przywileje do niezatrudniania się w konkurencyjnych przedsiębiorstwach przez określony czas (najczęściej 5 lat) po ustaniu kontraktu. Zabezpiecza to przedsiębiorstwo przed spożytkowaniem informacji jakie mógłby posiadać manager. Szczegółowe informacje znajdziesz na .