Określone przepisy zatrudniania pracowników i ustalenia współpracy handlowej w świetle prawa

przez | 13 lipca 2022
Typem umów, który występuje najczęściej w naszym kraju są umowy o pracę. Ale bardzo wiele osób jest zatrudnionych też na umowach-zlecenie i umowach o dzieło. Niektórzy ludzie wybierają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mogą wtedy świadczyć usługi w relacji firma-firma, sporządzać faktury i odliczać sobie podatek VAT.

ludzie biznesu

Autor: Vladimir Yaitskiy
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę jest najbardziej pożądana przez pracowników, ponieważ pracownik ma wówczas odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne, podaną w ustawie sumę dni wolnych, a przy wypowiedzeniu mu umowy o pracę jakiś okres wypowiedzenia (miesiąc lub trzy) i dodatkowe dni na szukanie nowej pracy.adwokat rodzinny Warszawa

Na umowę-zlecenie pracują zwykle osoby nie związane ściśle z firmą lub takie, które nie miałyby pełnego etatu. Umowa o dzieło wyznacza stronę do zrobienia dzieła – jakiejś pracy na rzecz firmy i wygasa z chwilą jego wykonania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zdarza się, że pewne przedsiębiorstwa mogą dostać z urzędu pracy dofinansowanie dla firm na doposażenie stanowiska pracy. Mogą wtedy przeznaczyć otrzymane środki na zakup komputera, drukarki i innych sprzętów elektronicznych albo urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w konkretnej branży. Jeżeli firma zatrudnia osobę i zdobędzie na to stanowisko środki z instytucji państwowej, musi przedłużyć umowę danemu pracownikowi i – oczywiście jeżeli ma umowę o pracę – płacić składki na ubezpieczenie społeczne (czytaj więcej). Natomiast aby przedsiębiorstwo miało niższe koszty utrzymania, może zawrzeć umowę o współpracy. Stosunkowo często się ją widuje w relacjach między firmami świadczącymi sobie usługi. Za sprawą współpracy z innymi właścicielami firm, a nie prywatnymi osobami, właściciele firm zwykle mają szansę na większe zyski. Umowa tego typu nadaje przejrzystości wzajemnym relacjom i pozwala na jasne ustalenie zasad współpracy. Jeżeli podpisało się taką umowę, należy ją także rozwiązać pisemnie, aby wszystkie dokumenty miały moc prawną. Warto zajrzeć do ogólnych wzorów pism żeby znaleźć sobie wypowiedzenie (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-i-zarobkach) umowy o współpracy wzór (szablon) albo czyjeś napisane już pismo i posiłkować się nim przy tworzeniu własnego (źródło artykułu). Warto sobie pomóc wpisując w wyszukiwarkę “wypowiedzenie umowy o współpracy wzór”.

Bardzo wiele aktów w Polsce dookreśla stosunki istniejące pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Czasem warto zasięgnąć porady osoby znającej się na prawie pracy lub kwestiach kadrowych i rachunkowych. Warto zrobić to szczególnie wtedy, gdy ubiegamy się o dofinansowanie dla firm.