Na czym polega dzierżawa i jak się do tego zabrać? Czy ten sposób jest dla nas? Co musimy wiedzieć?

przez | 16 grudnia 2022
Przez umowę wynajmu ktoś kto dzierżawi deklaruje, że zobowiązuje dzierżawcy wskazaną rzecz do używania. W tym samym czasie, wiąże się to z pobieraniem pożytków w tym czasie, z dzierżawca za to będzie płacił wcześniej ustalony czynsz. W jaki sposób przygotować umowę dzierżawy i co się musi się w niej znajdować?

Ciężarówka, tir

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com
Jak umowa jest podpisywana przez osoby fizyczne, to po prostu musimy podawać ich najistotniejsze dane, jak imiona, nazwiska lub datę urodzenia. Jak osoby fizyczne posiadają działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to należy podać nazwę tej działalności, jak również numer NIP. Odpowiednio, żeby takie osoby były w stanie przedstawić kopie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli chodzi o spółki, to trzeba wskazywać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby, które będą uprawnione do reprezentacji.

Umowa musi zawierać konkretny opis przedmiotu dzierżawy, na przykład dzierżawa naczep – polecamy. Jak dzierżawiony jest grunt, to należy wskazać położenie, czyli miejscowość czy ulicę, powierzchnię jak również numer wpisany do ewidencji działki. Powinniśmy takżepodać numer księgi wieczystej.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest na przykład pojazd, to musimy pokazać jego nazwę, rok produkcji i numer fabryczny. W umowie trzeba dokładnie wyznaczyć przeznaczenie przedmiotu dzierżawy. Mogą to być rozmaite, z wyprzedzeniem wymienione przeznaczenia. Dzierżawca potwierdza w umowie, że nie obcy mu jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Nic nie wadzi, żeby strony zrodziły protokół z przekazania przedmiotu umowy.

W takim protokole może znajdować się informacja o stanie technicznym dzierżawionej rzeczy. Umowa dzierżawienia jest umową o wyznaczonym terminie. Musimy więc wskazać czas tworzenia dzierżawy – może to być czas wyznaczony, czyli na przykład dwa lata, jak i nieoznaczony (wynajem kończy się wtedy, gdy skończy się jej okres wypowiedzenia). Tak przeprowadzone postępowanie w zakresie dzierżawy będzie miało moc prawną i będzie graniczyło z korzyścią dla obu stron.