Aktuariusz, MSR 19 – określenia związane z fachową wyceną wszystkich rezerw finansowych.

przez | 12 lipca 2022
Postęp gospodarczy i finansowy przyczynił się do postępu wielu nowych profesji związanych właśnie z gospodarką a także finansami, które często są ze sobą związane. Fachy te ze względu często na swoją oryginalność oraz zapotrzebowanie cieszą się ogromną renomą i bardzo dużo ludzi decyduje się na ich świadczenie.

Potrzebna profesja

Jednym fachów, który jest bardzo renomowany w Ameryce i na Zachodzie to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który renomę dopiero uzyskuje. Aktuariusz to specjalista z dziedziny matematyki finansowej oraz z ubezpieczeniowej. Jego głównym miejscem pracy są zakłady ubezpieczeniowe, reasekuracyjne lub fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

Kliknij w ten link

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

wymagani są profesjonaliści od oceny ryzyka.eena.pl/ eena.plTrudni się on wyliczaniem ryzyka przypadkowych wypadków oraz wielkości wiążących z tym opłat ubezpieczeniowych. Określa również tzw. rezerwy pieniężne. Aktuariusz jest zawodem, który niesie dużo satysfakcji zawodowej jednakże jest on specjalnością bardzo odpowiedzialną oraz potrzebujący dużego zaangażowania. Przez sporo ludzi uznawany jest za zawód przyszłości, który będzie coraz bardziej konieczny.

Wycena świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się również oszacowaniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą działać zgodnie z konkretnymi regułami a także standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony problematyce świadczeń pracowniczych, które są wiążące dla pracodawców. MSR 19 definiuje, jaka metoda powinna być używana aby wykonać wyliczenie na świadczenia pracownicze , a także bardzo dużo kwestii oraz wiadomości, jakie powinny pojawić się w raporcie aktuarialnym poświadczanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest standardem, z którym nieodzownie musi obeznać się każdy aktuariusz, by poprawnie wykonywać swoją pracę. Zwłaszcza, iż każda jednostka, która musi zrobić oszacowanie rezerw potrzebuje pomocy aktuariusza, gdyż sama nie jest w stanie zrobić wycen poszczególnych ujawnień.